Detail nehnuteľnosti

Prevádzkový areál "Nitrianska" / SOLD /Nitrianska , 91701 Trnava

Prevádzkový areál sa nachádza na Nitrianskej ceste č. 27 v Trnave.

Areál pozostáva z administratívnej budovy, haly pre výrobné a skladovacie účely a pozemkov tvoriacich plochu areálu o rozlohe cca 10.000 m2 s vysoký podielom spevnených plôch.

V dvojpodlažnom administratívnom objekte sa nachádzajú kancelárske a obchodné priestory o celkovej výmere podlahových plôch cca 300 m2. Hala s výmerou 587 m2 je tvorená 2 skladovacími časťami, 2 dielenskými časťami a časťou prispôsobenou na skladovanie prevádzkových kvapalín.

Všetky fázy výstavby areálu boli komplexne riadené a navrhované spoločnosťou DUPOS, pričom samotná realizácia výstavby bola zabezpečovaná dodávateľsky. V priebehu postupnej realizácie projektu bola vypracovaná štúdia o posúdení vplyvov na životné prostredie EIA, ktorá bola v roku 2007 schválená MŽP SR.

V súčasnosti je areál je v správe aktuálneho vlastníka.

Prenájom kancelárskych, obchodných, skladových priestorov a apartmánov v správe DUPOS

Office centrum TRNAWER
viac informácií
Polyfunkčná budova ATRIUM
viac informácií
Administratívna budova DUPOS Office House
viac informácií
Nákupné centrum CASSALLE
viac informácií
Polyfunkčný meštiansky dom VENUS
viac informácií