Detail nehnuteľnosti

Dražba 1/3 podielu areálu - Zvolenská Slatina - 1. kolo

  • SF Soepenberg, Zvolenská Slatina
ID: #6045

Popis nehnuteľnosti:


Dátum konania dražby: dňa 30.01.2020
Čas konania dražby: 13:00 hod.
Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Salónik 107

Najnižšie podanie: 5 600 eur
Dražobná zábezpeka: 1 000 eur

Číslo účtu: 1121834006/1111 Var. symbol: 5722019

Termín prvej obhliadky: dňa 13.01.2020 o 10:15 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 28.01.2020 o 10:15 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 5 600 eur

Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v areály bývalého Agrochemického strediska Zvolenská Slatina. Sú situované mimo zastavaného územia obce východne od súvisle zastavaného územia obce, pri železničnej trati.  Centrum obce je vzdialené 2,4 km, nie je dostupné hromadnou dopravou. Nehnuteľnosť bola daná do užívania ako stredisko pre distribúciu chemických hnojív, hodnotené nehnuteľnosti sú v súčasnosti vo vlastníctve SF Soepenberg, s. r. o. Trnava. Nie sú v súčastnosti užívané. Nádrž úžitkovej vody sa nachádza na parc. č. 1829/41. Nádrž je podzemná, vyhotovená z monolitického betónu v roku 1990.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1