Detail nehnuteľnosti

Dražba - 4-izbový byt v Leviciach

  • Perecká 2964, Levice
ID: #5817

Popis nehnuteľnosti:


Jedná sa o samostatne stojaci 13. podlažný bytový dom s 13 - mi nadzemnými podlažiami, 1.NP je technické a druhé až trináste nadzemné podlažie sú bytové priestory. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1979 s jedným vchodom. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá tvarovaným plechom, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z liateho terazza. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený dvomi osobnými výťahmi. Rekonštrukcia bytového domu  pozostávala zo zateplenia obvodového plášťa, strešnej krytiny, výmeny vchodových dverí a okien za plastové. Fasáda bytového domu je zhotovená z kontaktného zatepľovacieho systému STOMIX. Dom je napojený na všetky inžinierske siete.  Byt č. 57 sa nachádza na 13. nadzemnom podlaží v krajnej časti bytového  domu.

Popis bytu:

Byt č. 57 pozostáva zo štyroch obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, predsieň, balkón a pivnica. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou, ktorá pozostávala z výmeny podláh, obnovy povrchových úprav stien a rekonštrukcie kuchyne a kúpeľne. Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku. Rozvody  studenej  aj teplej vody z oceľového potrubia, centrálny zdroj teplej vody. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové. Elektroinštalácia svetelná  na poistkové automaty. Okná  plastové  vybavené  PVC  žalúziami. Vnútorné dvere plné hladké a presklené. Vnútorné úpravy povrchov stien v celom byte hladká omietka. Podlahy tvorené plávajúcou podlahou, PVC a keramickou dlažbou. Kúpeľňa vybavená  sprchovacím kútom, keramickým umývadlom a 2xpáčkovou batériou. WC vybavené misou combi. Keramický obklad v kúpeľni, WC a kuchyni. Kuchyňa tvorená kuchynskou linkou vyrobenou na báze dreva vn.dl. 1,6 m, plynovým sporákom, nerezovým drezom s páčkovou batériou.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie:  vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov  v dome t. j. 9863/392952 - in a spoluvlastnícky podiel 9863/392952-in k pozemku parc. č. 3688.

Spoločné zariadenia domu sú: - skladovacie priestory, spoločná miestnosť, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je nebytový priestor umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchod a schodište, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Monika Chorváthová

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 56 500 €

Domy a vily - Iný objekt na bývanie Pripravujeme dražbu ubytovne / 43 JEDNOIZBOVÝCH BYTOV - 6 podlaží / Utekáč, okr. Poltár 885, Utekáč

  • 1980.00m2
  • 43
dražba 55 500 €

Byty - 4 izbový byt Dražba - 4-izbový byt /Zlaté Moravce/ Obrancov Mieru 2005, Zlaté Moravce

  • 4