Detail nehnuteľnosti

Dražba - Rodinný dom s pozemkom / Hontianske Trsťany / Veľký pozemok

  • Hontianske Trsťany 4, Hontianske Trsťany
ID: #5854

Popis nehnuteľnosti:


Rodinný dom súp. č. 4  na parcele C KN č. 1562/2 je situovaná ako samostatne stojaci dom na východnom okraji zastavaného územia obce Hontianske Trsťany, katastrálne územie Hontianske Trsťany, okres Levice. Dom bol daný do užívania v roku 1965, je v pôvodnom stave.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa dvojpodlažný dom s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím, podzemné podlažie je len v časti zastavanej plochy domu. I. nadzemné podlažie - 3 x izba, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, veranda, komora, špajza, 3 x sklad. I. podzemné podlažie - 2 x pivnica, schodisko.

Technické riešenie:

Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. PP - cementový poter.  Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - rámové s výplňou; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - 1. NP - drevené. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP - cementový poter, tehlová dlažba. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované. Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - plynové kachle; 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - liatinové  a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

Garáž na parc. č. 1562/2

Umiestnenie stavby: pristavaná k domu na parc. č. 1562/2

Dispozičné riešenie: garáž pre osobné motorové vozidlo

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly a kameňa nad 15 do 30 cm. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové. Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Podlahy - hrubé betónové. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistky.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Monika Chorváthová

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 27 900 €
dražba 32 040 €

Domy a vily - Rodinný dom Zľava 10% Dražba rodinného domu/ Keť/okr. Levice Zľava 10% Keť 372, Keť

dražba 30 500 €
dražba 26 800 €
dražba 30 900 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom /Rumanová/ Rumanová 90, Rumanová

  • 126.11m2
  • 3
dražba 33 500 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu / Spišské Vlachy, ul. Vajanského Vajanského 125/2, Spišské Vlachy

  • 227.00m2
  • 3