Detail nehnuteľnosti

Dražba - Rodinný dom s pozemkom / Pribeta - 2. kolo/ZĽAVA

  • Kvetná ulica 927/18, Pribeta
ID: #5926

Popis nehnuteľnosti:


Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s dvomi nadzemnými podlažiami, čiastočným podpivničením, plochou strechou a vstavanou garážou pre jedno osobné motorové vozidlo.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Budova bola postavená začiatkom 80-ych rokov 20. storočia a je užívaná od roku 1984. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určujem na 100 rokov.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z neobytnej miestnosti kotolne.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke 1,75 m so zvislou izoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované z tehál v skladobnej hrúbke do 0,40 m. Deliace priečky nie sú vyhotovené. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia vyhotovená ako monolitická železobetónová, s rovným podhľadom. Vonkajšia úprava fasády je keramický obklad do 1/3 obloženejpochy. Schody na prvé nadzemné podlažie sú monolitické železobetónové, s povrchom nástupníc z betónovej mazaniny. Dvere na podlaží sa nenachádzajú, okno je kovové jednoduché. Podlahy v miestnostiach sú prevažne z dusanej zeminy. Na podlaží je rozvod zemného plynu, vody v oceľových potrubiach. Zdrojom vykurovania je stacionárny kotol  na zemný plyn a na tuhé palivá. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo vstupnej chodby so schodiskom, z jednej obytnej miestnosti, kuchyne s jedálenským kútom, špajze, samostatného záchodu, vstupnej miestnosti do pivnice a garáže pre jedno osobné motorové vozidlo.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,85 m. Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál tvárnic v skladobnej hrúbke 0,30 m + kontaktné zateplenie hr. 0,10 m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je monolitická železobetónová, s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie ostatné sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na všetkých priečeliach sú na báze umelých látok, obklady sú vyhotovené do 1/3 obloženej plochy keramické. Schody na druhé nadzemné podlažie sú monolitické železobetónové, s povrchom nástupníc z veľkoplošných laminátových parkiet. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľových zárubní, okná sú zdvojené drevené; sú opatrené vonkajšími žaluziami. Podlaha v obytnej miestnosti je s povrchom z laminátových veľkoplošných parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevažne s povrchom z keramických dlažieb. Vykurovanie je ústredné konvekčné, radiátormi oceľovými panelovými, rozvodom z oceľového potrubia. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Je vyhotovená aj bleskozvod. Na danom podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Rozvod vody je z oceľového  potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Je vyhotovený aj rozvodu televízneho signálu pod omietkou. Garážové vráta sú kovové otváravé. Kanalizácia do vlastnej žumpy ako i vnútorné vedenie sú z PVC potrubia. Vybavenie kuchyne v čase obhliadky bol len odsávač pár. Vodovodné batérie sú nerezové 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený samostatne, s umývadlom. Keramické obklady sú vyhotovené len v kuchyni. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

2. Nadzemné podlažie

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby so schodiskom, z troch obytných miestnosti, samostatného záchodu, kúpeľne + loggia s balkónom.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál tvárnic v skladobnej hrúbke 0,30 m + kontaktné zateplenie hr. 0,10  m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je monolitická železobetónová, s rovným podhľadom.  Strecha rodinného domu je plochá jednoplášťová odvetraná s tepelnou iozoláciou. Krytina strechy je z asfaltovaných natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy ako aj ostatné sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na všetkých priečeliach sú na báze umelých látok, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené dýhované do oceľových zárubní, okná sú zdvojené drevené; sú opatrené vonkajšími žaluziami. Podlahy v obytných miestnosti sú s povrchom z laminátových veľkoplošných parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevažne s povrchom z keramických dlažieb. Vykurovanie je ústredné konvekčné, radiátormi oceľovými panelovými, rozvodom z oceľového potrubia. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je z oceľového  potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Je vyhotovený aj rozvodu televízneho signálu pod omietkou. Kanalizácia do vlastnej žumpy ako i vnútorné vedenie sú z PVC potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kúpeľni. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo.  Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou, pákové nerezové a nerezové ostatné po 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený samostatne, s umývadlom. Keramické obklady sú vyhotovené v kúpeľni nad výšky 1,35 m, obloženie vane. Balkón má výmeru do 5 m2. 

Komora na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta

Stavba komory sa nachádza na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta, za rodinným domom, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, plochou strechou.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z neobytných miestností - skladu.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke 1,70 m bez zvislej izolácie. Zvislé konštrukcie podlažia sú z monolitického betónu, v hrúbke 0,30 m, bez omietok. Stropná konštrukcia podlažia vyhotovená ako monolitická železobetónová, s rovným podhľadom. Schody na prvé nadzemné podlažie sú monolitické železobetónové, s povrchom nástupníc z betónovej mazaniny. Podlaha v miestnosti je z dusanej zeminy. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná, s poistkovými automaty. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlažie

 Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z neobytných miestností - komora a sklady.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je monolitická železobetónová, s rovným podhľadom. Strecha je vyhotovená ako plochá, krytinou z asfaltovaných privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu (aj žľaby a zvody). Fasádne omietky na všetkých priečeliach sú na báze umelých látok, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené do oceľových zárubní, okná sú zdvojené drevené. Podlahy v miestnostiach sú prevažne s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. 

Chliev na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta

POPIS STAVBY

Stavba chlievov sa nachádza na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta, za komorou, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, pultovou strechou.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z neobytných miestností - chlievy.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m. Deliace priečky sú z tehál hr. 0,15 m. Vonkajšie ako i vnútorné omietky na podlaží sú vápenné-štukové hladké. Stropná konštrukcia podlažia nie je vyhotovená. Strecha je vyhotovená ako pultová, krytinou z pozinkovaného ohýbaného plechu. Podlahy v miestnostiach sú prevažne s povrchom z betónovej mazaniny. Dvere sú oceľové, jednoduché.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Altánok na pozemku s parc. č. 1357 v kat. ú. Pribeta

Altánok so drevenou nosnou konštrukciou, čiastočnou výplňou obvodovej časti, sedlovou strechou, krytinou z asfaltovaných šindelov. Užíva sa od roku 1992.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 43 740 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - 2 rodinné domy vo Veľkých Kosihách - 2. kolo - ZĽAVA Veľké Kosihy 231, Veľké Kosihy

  • 201.46m2
  • 5