Detail nehnuteľnosti

Dražba - rodinný dom s pozemkom / Sereď/ZĽAVA 25%

  • Dolnostredská 174/1, Sereď
ID: #5961

Popis nehnuteľnosti:


Rodinný dom s.č. 174

POPIS STAVBY

Ide o dvojpodlažný rodinný dom s podpivničením, postavený v roku 1978. V rokoch 2011 bola prevedená rekonštrukciou interiérových častí domu, ako aj zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a nové zastrešenie strechy. K stavbe rodinného domu je privedená prípojka vody, plynu a vzdušná prípojka NN z verejných inžinierskych sietí. Odkanalizovanie do žumpy Dispozičné a konštrukčné riešenie: Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, dom je podpivničený s 2.NP, ide o samostatnú bytovú jednotku prístupnú z verejnej komunikácie z Dolnostredskej ulice. 1.PP – chodba, 2x sklad, kotolňa, kúpeľňa, garáž a schodisko vedúce na poschodie 1.NP –obývacia miestnosť, kuchyňa s jedálňou, chodba, predsieň, šatník, kúpeľňa spolu s WC a schodisko vedúce na poschodie 2.NP – 3x izba, chodba, kúpeľňa spolu s WC, šatník

Konštrukčné a technické riešenie:

Ohodnocovaný rodinný dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti. Obvodové steny suterénu sú z monolitického betónu, nadzemné obvodové steny murované prevažne z pórobetónových tvárnic hr. 300mm, rovnako aj nosné steny a priečky murované, stropy sú železobetónové monolitické s odľahčenými keramickými stropnými vložkami. Zastrešenie plochou strechou, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava obvodového plášťa je striekaný brizolit so zateplovacím systémom. Schodisko železobetónové s povrchovou úpravou z PVC a laminátové.

Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové s vnútornými žalúziami a plastovými vonkajšími roletami, dvere hladké presklené osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere plastové. Podlahy v obytných miestnostiach veľkoplošné laminátové, v ostatných častiach podlaha z keramickej dlažby. V suteréne podlaha betónový poter. Elektroinštalácia svetelná i motorická, vykurovacie telesá panelové plechové. Vykurovanie je zabezpečený plynovým kotlom osadeným v suteréne v kotolni. Ohrev teplej vody zabezpečený bojlérom.

Garáž - tvorí súčasť rodinného domu s prístupom priamo z domu a vstup od ulice, kde je osadené elektricky ovládaná brána. Vybavenie kuchyne: - v čase šetrenia sa tu nenachádzala kuchynská linka so spotrebičmi. Vybavenie kúpeľne (1.PP): - nachádza sa tu vaňa obložená keramickým obkladom, keramický obklad stien, podlaha z keramickej dlažby Vybavenie kúpeľne (1.NP): - nachádza sa tu umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, podlaha veľkoplošná laminátová Vybavenie kúpeľne (2.NP): - nachádza sa tu vaňa obložená keramickým obkladom, sprchový kút, umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, keramický obklad stien, podlaha z keramickej dlažby.

Vek stavby a opotrebenie: Vek stavby je potvrdený kolaudačným rozhodnutím z roku 1978, z čoho vyplýva, že vek domu je 2018-1978 = 40 rokov. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie, životnosť objektu stanovená na 100 rokov. Rodinný dom sa v čase šetrenia nevyužíval, je v zanedbanom stave, bez pravidelnej údržby. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú poruchy na základoch, obvodovom murive, stropoch a zastrešení.

 

Garáž

Garáž pre dve motorové vozidlá, postavená na pozemkoch parc.č. 3357/3, 3358/2, 3359/4. Postavená je na betónových základových pásoch, obvodové konštrukcie murované z tehál hr. do 300mm, zastrešená plochou strechou,. Podlaha cementový poter, povrchová úprava vnútorných stien vápenno cementová omietka, vonkajšia povrchová úprava - brizolit so zateplovacím systémom, osadené plastové okno a dvere, plastové rolovacie vráta.

 

Drobná stavba

Drobná stavba - naposledy využívaná ako posilňovňa, v čase šetrenia v zanedbanom neudržiavanom stave nebola sprístupnená. Ide o prízemnú stavbu s podpivničením, postavenú v roku 1980 ako letná kuchyňa. Založený je na betónových základových pásoch, obvodové konštrukcie sú murované z pórobetónu do hr. 300mm, zastrešený je rovnou strechou. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky porúch na základoch, obvodovom murive, stropoch a zastrešení.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1