Detail nehnuteľnosti

Dražba - 2 rodinné domy vo Veľkých Kosihách - pripravujeme 2. kolo

  • Veľké Kosihy 231, Veľké Kosihy
ID: #6005

Popis nehnuteľnosti:


Pripravujeme 2. kolo

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 1483/2 v kat. ú. Veľké Kosihy, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo centra obce, v obytnej časti. Jedná sa o časť budovy rodinného domu dvojdomu, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

 

Vek budovy bol znalcom stanovený vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu a znaleckého posudku číslo 61/2007 zo dňa 31.10.2007, vypracovanej Ing. Alena Šagátová, Lodná 4/30, 945 01 Komárno. Zahájenie užívania stavby rodinného domu sa považuje od roku 1955. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba - posledná v roku 2007. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná.

Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania je určený na 100 rokov.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál + kontaktné zateplenie na dvoch priečeliach. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké - vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová. Valbová strecha je pokrytá betónovou škridlou ťažkou korýtkovou. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú vyhotovené, ako ani klampiarske konštrukcie ostatné (parapety a pod.). Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky na báze umelých látok na dvoch priečeliach, na zadnom priečelí je vápenno-cementová omietka.   Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo presklené dýhované, okná sú prevažne drevené zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach sú s povrchom z cementového poteru, pričom v ostatných miestnostiach je taktiež z cementového poteru. Podlažie je ústredne vykurované konvekčne, rozvodom z oceľových rúr, radiátory sú oceľové panelové.  Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia je taktiež z plastového potrubia. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 27 525 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom v obci Lok / ZĽAVA 25% Nová 132/25, Lok

  • 120.62m2
dražba 27 750 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Dolný Štál - pripravujeme Lesná 492/17, Dolný Štál

  • 140.01m2
dražba 23 925 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 2. kola dražby domu - Fiľakovské Kováče 36, Fiľakovské Kováče

  • 205.00m2
  • 5
dražba 29 800 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 1. kola dražby domu - Čakanovce

  • 115.00m2
  • 2