Detail nehnuteľnosti

Dražba - Trojizbový byt / Bošany

  • M. R. Štefánika 188/21, Bošany
ID: #5857

Popis nehnuteľnosti:


Byt č.8 sa nachádza v šesť podlažnom bytovom dome súpisné číslo 188 na ulici M.R.Štefánika, v obci Bošany. Stavba bytového domu s.č.188 je postavená na parcele p.č.26,  katastrálne územie Veľké Bošany.

Bytový dom má spolu päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Podlažie v úrovni prvého nadzemného podlažia je na liste vlastníctva definované ako prízemie. Prvé podzemné podlažie je čiastočne zapustené pod úroveň okolitého terénu. Na prvom podzemnom podlaží bytového domu sú umiestnené pivničné priestory prináležiace jednotlivým bytovým jednotkám a spoločné priestory. Prvé nadzemné podlažie je definované v zmysle zápisu jednotlivých podlaží na liste vlastníctva ako prízemie. Druhé nadzemné podlažie až piate nadzemné podlažie je definované v zmysle zápisu jednotlivých podlaží na liste vlastníctva ako 1.poschodie až 4.poschodie. Na jednotlivých nadzemných podlažiach č.1 až č.5 sú umiestnené samotné bytové jednotky, spolu je vo vchode umiestnených 10 bytov, na každom z týchto nadzemných podlaží sú dve bytové jednotky. Bytový dom súp.č. 188 je tvorený dvoma sekciami.

Bytový dom je postavený na základoch, ktoré sú tvorené plošnými základovými konštrukciami. Obvodové murivo je tvorené z klasického tehlového muriva. Stropná konštrukcia nad jednotlivými podlažiami je tvorená stropnými doskami s rovným podhľadom. Zastrešenie domu je tvorené plochou strechou s tepelnou izoláciou. Klampiarske konštrukcie zastrešenia z pozinkovaného plechu. Obytný dom, každá jeho sekcie, má jeden čelný hlavný vstup zo spevnených plôch tvoriacich okolie domu s napojením na prístupovú komunikáciu ulicu M.R.Štefánika. Vstupné dvere do domu na báze plastových profilov s izolačným sklom. Okná v spoločných priestoroch na nadzemných podlažiach po výmene plastové s izolačným sklom. Okná v podzemnom podlaží pôvodné jednoduché. Jednotlivé podlažia sú prepojené vertikálne schodiskovým priestorom s výťahom. Vykurovanie jednotlivých bytov a ohrev TUV je z kotolne umiestnenej v bytovom dome.

V roku 2014 bytový dom prešiel čiastočnou modernizáciou spojenou so zateplením kontaktným zatepľovacím systémom bočných stien bytového domu, je po výmene vchodových dverí s elektronickým vrátnikom, po oprave strešnej krytiny, na nadzemných podlažiach boli nahradené okná v spoločných priestoroch. Bytový dom je napojený na verejné inžinierske siete a to konkrétne: voda, kanalizácia, plyn a elektro.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody,  schodištia,  vodorovné nosné konštrukcie a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, plynová kotolňa, komín.

Spoločnými zariadeniami domu sú: sušiareň, kočíkareň, STA, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefóne a plynové prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Technický popis bytu :

Byt č.8 je bytová jednotka tvorená troma izbami a príslušenstvom, ktoré je tvorené kuchyňou, kúpeľňou, wc, chodbou a pivnicami. Byt je situovaný ako krajný byt, ktorý je umiestnený na štvrtom nadzemnom podlaží, na treťom poschodí v zmysle zápisu na LV. Nad podlažím s hodnoteným bytom je situované ešte jedno podlažie. Hodnotený byt je po čiastočnej rekonštrukcii vykonanej vo viacerých časových obdobiach. V roku 2010 boli nahradené pôvodné okná vrátane dverí na loggiu, v roku 2016 modernizáciou prešla obývacia izba. Čiastočnou modernizáciou prešla aj kuchynská linka. Byt je prístupný zo spoločnej chodby, z ktorej je prístupná aj ďalšia bytová jednotky situovaná na tomto poschodí domu. Súčasťou bytovej jednotky sú aj pivničné miestnosti.  

Dispozične hodnotený  byt pozostáva z nasledovných miestností: chodba bytu, kuchyňa, kúpeľňa, WC, izba č.1 až izba č.3. Z izby č.2, ktorá je využívaná ako spálňa, je prístupná zapustená loggia bytu. Loggia je orientovaná do čelnej strany bytového domu, ktorá je situovaná do prístupovej komunikácie, ulice M.R.Štefánika. Bytové jadro je pôvodné, tvorené kombináciou muriva zo stenovými dielcami na báze dreva. Povrchy vnútorných stien sú tvorené hladkými omietkami v kombinácii s čiastočným keramickým obkladom stien v kuchyni. Vykurovacie telesá sú tvorené klasickými článkovými vykurovacími telesami s pomernými meračmi spotreby tepla a regulačnými hlavicami. Výplne okenných otvorov sú tvorené plastovými oknami s izolačným sklom a so žalúziami vrátane dverí na loggiu. Dvere interiérové sú tvorené dverami hladkými plnými v kombinácii so sklom, zárubne oceľové. Vchodové dvere do bytu hladké plné. Chodba, vstup do bytu je tvorený vstupnou chodbou kde podlaha je tvorená plávajúcou laminátovou podlahou, steny chodby v časti obložené obkladom na báze korku. V kuchyni sa nachádzajú klasická kuchynská linka po čiastočnej modernizácii (nahradené boli dvierka kuchynskej linky a pracovná doska), ktorej súčasťou je elektrický šporák s indukčnou varnou doskou bez digestora, kuchynský drez nerezový s pákovou batériou. Časť steny za linkou je obložená keramickým obkladom, podlaha je tvorená plávajúcou laminátovou podlahou. Súčasťou kuchyne je potravinová skriňa. V kúpeľni sa nachádza keramické umývadlo a klasická vaňa. Vodovodná batéria je spoločná páková so sprchou. Podlaha je tvorená povlakom pvc. Vo wc sa nachádza wc so spodnou nádržkou typu kombi. Podlaha je tvorená povlakom pvc. V izbe č.1, ktorá je využívaná ako obývacia izba,  je podlaha tvorená plávajúcou laminátovou podlahou. Izba prešla modernizáciou, ktorej súčasťou bolo vytvorenie sadrokartónovej dekorácie s bodovým osvetlením v úrovni stropnej konštrukcie. Hodnotený byt je napojený na inštalačné rozvody bytového domu prípojkou kanalizačnou vodovodnou a elektrickou. Rozvod plynu je vedený v bytovom dome len po kotolňu umiestnenú v podzemnom podlaží.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Monika Chorváthová

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 45 900 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu rodinného domu / Kračúnovce - CENA DOHODOU 265, Kračúnovce

  • 307.00m2
  • 6
dražba 52 875 €
dražba 51 500 €

Pozemky - orná pôda Dražba orná pôda 2240 m2/ BA - mč. RAČA/okr. Bratislava III/50% ZĽAVA Bratislava-Rača

  • 2240.00m2
dražba 49 500 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom /Želiezovce/ Mikulská 6/13, Želiezovce

  • 262.51m2
  • 4
dražba 49 300 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rod. domu - Trebišov, ul. Gorkého Gorkého 611/4, Trebišov

  • 217.00m2
  • 3