Detail nehnuteľnosti

Dražba - Štvorizbový byt v Prievidzi

  • P. J. Šafárika 6, Prievidza
ID: #5894

Popis nehnuteľnosti:


Obytný dom má spolu osem nadzemných podlaží. Podlažie v úrovni prvého nadzemného podlažia na liste vlastníctva je definované ako prízemie. Prvé nadzemné  podlažie, prízemie, je situované v úrovni okolitého terénu. Na prvom nadzemnom podlaží, na prízemí, obytného domu sú umiestnené pivničné priestory prináležiace jednotlivým bytovým jednotkám, spoločné priestory a nebytové priestory. V zmysle informácie sprievodcu pri obhliadke, nebytové priestory sú tvorené garážami. Jednotlivé garáže sú prístupné plechovými garážovými bránami  zo zadnej strany obytného domu.

Druhé nadzemné podlažie až ôsme nadzemné podlažie je definované v zmysle zápisu jednotlivých podlaží na liste vlastníctva ako poschodia č.1 až č.7. Na týchto jednotlivých nadzemných podlažiach, poschodiach č.1 až č.7, sú umiestnené samotné bytové jednotky, spolu je vo vchode umiestnených 14 bytov, na každom z týchto nadzemných podlaží, poschodiach, sú dve bytové jednotky. Bytový dom má tri sekcie.

Bytový dom je postavený podľa vedomostí znalca na základoch, ktoré sú tvorené plošnými základovými konštrukciami. Obvodové murivo je tvorené z panelových stenových dielcov. Stropná konštrukcia nad jednotlivými podlažiami je tvorená stropnými doskami s rovným podhľadom. Zastrešenie domu je tvorené plochou strechou s tepelnou izoláciou. Klampiarske konštrukcie zastrešenia z pozinkovaného plechu. Obytný dom má čelné hlavné vstupy zo spevnených plôch tvoriacich okolie obytného domu s napojením na prístupovú komunikáciu ulicu P.J.Šafárika. Zadné vstupy sú vedené po predložených schodoch do úrovne medzipodesty prvého a druhého nadzemného podlažia.

Vstupné dvere do obytného domu na báze plastových profilov s izolačným sklom. Okná v spoločných priestoroch po výmene plastové s izolačným sklom. Jednotlivé podlažia sú prepojené vertikálne schodiskovým priestorom s výťahom. Vykurovanie jednotlivých bytov a ohrev TUV je z kotolne umiestnenej mimo bytového domu.

V zmysle uvedenia sprievodcu pri obhliadke v roku 2015 bytový dom prešiel rekonštrukciou spojenou so zateplením kontaktným zatepľovacím systémom, nahradené boli vchodové dvere a okná v spoločných priestoroch, rekonštrukciou prešla aj strešná krytiny.

Obytný dom je napojený na verejné inžinierske siete a to konkrétne: voda, kanalizácia, plyn a elektro.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, konštrukcia strechy, krytina, izolácie, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, chodby,  vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, stropy.

Spoločnými zariadeniami domu sú: 1*práčovňa, 2*sušiareň, 1*WC, 1*manglovňa, 3*kočíkareň, požičovňa prívesov, garáž, 6*miestnosť pre inštalácie, 3*výťah, 2*miestnosť pre rozvodne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefóne  a plynové prípojky.

Technický popis bytu :

Oceňovaný byt č.7 je bytová jednotka tvorená štyrmi izbami s príslušenstvom, ktoré je tvorené kuchyňou, kúpeľňou, wc a pivnicou. Byt je situovaný ako stredový byt, ktorý je umiestnený na piatom nadzemnom podlaží, na štvrtom poschodí (v zmysle zápisu bytu na LV).

Hodnotený byt je po čiastočnej rekonštrukcii spočívajúcej vo výmene okien vrátane dverí na loggiu (rok 2000), pôvodná kuchynská linka bola nahradená súčasnou (v roku 2014), obnovené boli čiastočne stierky v izbách (rok nebol určený). Veky prevedenia prác boli stanovené sprievodcom pri obhliadke.

Byt je prístupný zo spoločnej chodby, z ktorej sú prístupná ďalšia bytová jednotka situovaná na tomto poschodí domu. Súčasťou bytovej jednotky podľa vyjadrenia sprievodcu pri obhliadke je aj pivničná miestnosť situovaná na prvom nadzemnom podlaží. Z dôvodu chýbajúcich kľúčov nebola sprístupnená a nie je predmetom zistenej podlahovej plochy bytu. Pivničná miestnosť je aj súčasťou predloženej Zmluvy o o prevode vlastníctva bytu.

Dispozične hodnotený  byt pozostáva z nasledovných miestností: vstupná hala bytu, vnútorná chodba, kuchyňa, kúpeľňa,  WC a jednotlivé izby bytu č.1 až č.4. Súčasťou bytu je aj loggia bytu, ktorá je prístupná z kuchyne bytu. Loggia je uzavretá plastovou zhrňovacou stienkou. Loggia je orientovaná do čelnej strany bytového domu, ktorá je situovaná do prístupovej komunikácie, ulica P.J. Šafárika.

Bytové jadro je pôvodné, tvorené z umakartových stenových konštrukcii. Povrchy vnútorných stien tvorené stierkami. Vykurovacie telesá sú tvorené pôvodnými doskovými vykurovacími telesami s pomernými meračmi spotreby tepla a regulačnými hlavicami. Výplne okenných otvorov sú tvorené plastovými oknami s izolačným sklom so žalúziami vrátane dverí na loggiu. Interiérové dvere sú tvorené hladkými plnými dverami v kombinácii so sklom, zárubne oceľové. Vchodové dvere do bytu klasické plné.

Hala - vstup do bytu je do priestoru haly bytu. Podlaha v hale je tvorená povlakom pvc. Súčasťou haly je šatníková skriňa na báze drevnej hmoty.

Chodba - chodba je dispozične prepojená s halou bytu,. Z chodby je prístupná kuchyňa, kúpeľňa, wc a izba č.2. Podlaha je tvorená povlakom pvc.

V kuchyni sa nachádzajú klasická kuchynská linka, ktorej súčasťou je plynový šporák s elektrickou trúbou, digestor a kuchynský drez nerezový s pákovou batériou. Časť steny za linkou je obložená keramickým obkladom, podlaha je tvorená povlakom pvc. Z kuchyne bytu je prístupná loggia.

V kúpeľni sa nachádza klasická vaňa a keramické umývadlo. Vodovodné batérie pákové, nad vaňou so sprchou.  Steny kúpeľne sú tvorené umakartovými stenami bytového jadra, podlaha je tvorená povlakom pvc.

Vo wc sa nachádza samotné wc so spodnou nádržkou. Steny wc sú tvorené umakartovými stenami bytového jadra, podlaha je tvorená keramickou dlažbou.

V jednotlivých izbách je podlaha tvorená povlakom pvc. Povrchy stien tvorené hladkými stierkami, v izbe č.3 stierky jemnozrnné. V čase obhliadky jednotlivé izby neboli vybavené nábytkom.

Hodnotený byt je napojený na inžinierske siete bytového domu prípojkami vody, elektriky, plynu  a kanalizácie.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti