Detail nehnuteľnosti

Dražba 2-izbového bytu - Trnava - 1. kolo

  • Hospodárska 28, Trnava
ID: #6225
dražba 110 000 €
Dražba 2-izbového bytu - Trnava - 1. kolo

Popis nehnuteľnosti:


Predmetom dražby je byt č. 49, 5. p., v bytovom dome súp. č. 6535, parc. č. 839, ul. Hospodárska č. 28, Trnava, k.ú. Trnava, so spoluvlastníckym podielom 173/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu

Bytový dom súp. č. 6535, sa nachádza na parc. č. 839, na  ul. Hospodárska, v Krajskom meste Trnave, katastrálne územie Trnava. Obytný dom v ktorom sa predmetný byt nachádza je panelový, zhotovený zo železobetónových plošných prefabrikovaných dielcov, s plochou strechou a oplechovanou atikou. Podlahy v spoločných vstupných priestoroch sú z keramickej dlažby, na chodbách ako aj schodiskách sú podlahy z povrchovou úpravou terazzo. Vstupné dvere sú jednokrídlové hliníkové, so zasklením a elektromagnetickým zaistením. Omietky stien vnútorných sú vápenné hladké, čiastočne s olejovým náterom od výšky 150 cm, vonkajšia povrchová úprava obvodových stien  je zateplená kontaktným tepelnoizolačným systémom s farebnou tenkovrstvou omietkou. Strecha bytového domu bola taktiež zateplená a zrealizovaná nová izolácia na báze PVC fólie typ Fatrafol. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom vody, kanalizácie, plynu a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV je z diaľkového centrálneho zdroja. Proti atmosférickým poruchám je nehnuteľnosť chránená bleskozvodom. Bytový dom má 6. nadzemných podlaží a suterén. V suteréne bytového domu  sa nachádzajú spoločné priestory. V nadzemných podlažiach sa nachádzajú po 3 byty na každom podlaží. V bytovom dome je  výťah, ktorý bol modernizovaný.

Vek bytového domu:  Bytový dom bol daný do užívania v roku 1959, t.j. vek domu je k dátumu dražby 63 rokov.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné užívanie. Sú to najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jej podstatu a bezpečnosť.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo tohto domu. Sú to najmä:  3 výťahy, 2 práčovne, 2 sušiarne, mangľovňa, 2 miestnosti pre kočíky a bicykle, strojovňa, bleskozvod, komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, a to aj keď sa nachádzajú mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom sa prevádza byt nachádza.

Predmet dražby dispozične pozostáva z: izba (18,49 m2), izba (13,19 m2), kuchyňa (8,03 m2), predsieň (5,92 m2), kúpeľňa (2,43 m2), WC (0,75 m2), loggia (3,29 m2) a pivnica č. 45 nachádzajúca sa v suteréne bytového domu (2,36 m2). Výmera bytu bez loggie je 48,81 m2 a s loggiou je to 52,10 m2. Bytový dom sa nachádza v tesnej blízkosti centra mesta Trnava s výbornou dostupnosťou k občianskej vybavenosti.

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi na zameraní sprístupnený, nebolo možné určiť aktuálny stav bytu a znalec preto pri vyhotovovaní posudku v zmysle zákona o Dobrovoľných dražbách vychádzal z dostupných údajov ako je potvrdenie o veku stavby, pôdorysy poskytnuté správcom bytového domu a všeobecné informácie z exteriérovej obhliadky nehnuteľnosti.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1