Detail nehnuteľnosti

Dražba 3 - izbového bytu/Častá/okr. Pezinok

  • Zámocká, Častá
ID: #5782
dražba 83 970 €

Popis nehnuteľnosti:


Jedná sa o budovu v zástavbe rodinných domov, murovanú, s dvomi nadzemnými podlažiami, čiastočným podpivničením, sedlovou strechou. Budova má dva samostatné vchody, vchody nie sú vybavené osobným výťahom. V budove nie sú evidované nebytové priestory. V bytovom dome sa nachádzajú celkom 2 byty ( nadstavba samostatnej bytovej jednotky z roku 2001 ). Byty sú prístupné z verejného priestranstva cez spoločné podbranie, z pozemku s parc.č.89/1. Byt č.1 má vstup priamo z dvora, do bytu č.2 ( nachádza sa na 2. nadzemnom podlaží ) je prístup taktiež z pozemku s parc.č.89/1, ale po samostatnom vonkajšom schodisku. Pivnica prislúcha bytu č.1 a je prístupná len cez interiér bytu č.1. 

Jedná sa o bytovú stavbu murovanú z miešaného materiálu. Budova je založená na železobetónových základoch, od úrovne ktorého začína podlahová konštrukcia 1.nadzemného podlažia, s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia je murovaná hr.0,45 m + čiastočné kontaktné zateplenie dvoch priečelí ( okrem uličnej ) z roku 2001, s povrchovou úpravou omietok na báze umelých látok. Sedlová strecha je riešená ako drevená hambálková, s novou krytinou z asfaltovaných šindelov z roku 2001. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy, taktiež nové. Úprava vnútorných povrchov je vápenná dvojvrstvá omietka. Dvere sú presklené kovové ( vstupné podbranie ).

Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v každom byte.

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Byt č.1 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží budovy. Pozostáva z troch obytných miestností, predsiene-chodby, kuchyne so stolovaním, a základného príslušenstva ( kúpeľňa a splachovací záchod ) + pivnica. Byt bol počas užívania rekonštruovaný v roku 2001 ( vymenené vnútorné vybavenie kúpeľne, kuchyne, ústredné kúrenie, vnútorné vedenie elektriny, vody, kanalizácie, podlahy a obklady ). Steny bytu sú prevážne omietnuté - stierkové, obklady stien sú vyhotovené ako štandardné v kuchyni a kúpeľni, obloženie záchodu. Nášľapná vrstva podlahy v obytných miestnostiach tvoria nové veľkopošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach je prevážne keramická krytina. Okná na byte sú nové plastové s izolačným dvojsklom, opatrené vnútornými kovovými žaluziami; dvere sú hladké plné drevené do oceľových zárubní, vstupné taktiež drevené. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú nové - samostatná sprcha, umývadlo; v kuchyni je nová kuchynská linka na báze dreva, s plynovým sporákom a elektrickou rúrou, odsávač par, drez je oceľový nerezový. Záchod je splachovací, umiestnený samostatne. Vykurovanie bytu je ústredné konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Kotol ústredného kúrenia je závesný, plynový, značky Protherm. Príprava teplej vody je pomocou kotla ústredného kúrenia. Byt je napojený na verejný vodovod, rozvod elektriny, plynu. Odkanalizovaný je do vlastnej žumpy. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v byte.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Radoslav Pöštenyi

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti