Detail nehnuteľnosti

Dražba 3-izbového bytu - Šaľa - 2. kolo

  • Hollého 1847/36, Šaľa-Veča, Šaľa
ID: #6310

Popis nehnuteľnosti:


Zľava z pôvodnej ceny - nová cena iba 67.000.- EUR - byt je prázdny a voľný - 2. kolo už 15.12.2023

Predmetom dražby je 3-izbový byt č.34, ktorý sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží (prízemí) bytového domu s.č.1847 v jednom z jeho troch vchodov – Hollého ulica č.36 v meste Šaľa, časť. Veča.

Bytový dom s.č.1847 má osem nadzemných podlaží (prízemie a sedem poschodí) a jedno podzemné podlažie (suterén) v ktorom sa nachádzajú spoločné priestory bytového domu a pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom. Bytový dom s.č.1847 začal byť užívaný v roku 1984,t.j.vek – 39 rokov.

 

Bytový dom bol v roku 2011 zateplený Nobasilom hr.8cm spolu s novými vonkajšími úpravami fasád, pôvodné vstupné kovové dvere a drevené okná v spoločných priestoroch domu vymenené za plastové (okrem suterénu), vymenená bola strešná krytina i klampiarske konštrukcie. Bytový dom s.č.1847 je panelový objekt s troma samostatnými vchodmi. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu- kompletné, parapety okien z hliníkových plechov. Schodiská sú železobetónové prefabrikované s povrchovou úpravou z PVC, vonkajšia povrchová úprava fasád je z ušľachtilých silikátových omietok, vstupné dvere i okná v spoločných priestoroch domu sú plastové (okrem suterénu), na dome je inštalovaný bleskozvod. Bytový dom s.č.1847 je napojený na všetky inžinierske siete - elektrinu, vodu, kanalizáciu, plyn, diaľkový rozvod ÚK a TÚV, telefón má rozvod STA i optického kábla i požiarneho vodovodu s výtokovým hydrantom. Každý byt má ústredné vykurovanie a teplú vodu z výmenníkovej stanice, každý vchod má po jednom osobnom výťahu s ôsmimi nástupnými stanicami.

V suteréne bytového domu sa nachádzajú pivničné priestory vo výlučnom užívaní jednotlivých vlastníkov bytov a spoločné nebytové priestory bytového domu – kočikáreň, práčovňa, sušiareň, elektro-rozvodňa, výmenníková stanica, priestory schodísk a chodby pri pivniciach.

K bytu č.34 prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach, priestoroch a na príslušenstve bytového domu s.č.1847 v celkovej výške 186/10000–in.

Predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený a preto popis vychádza z dostupných dokumentov. Byt č.34 by mal obsahovať podľa pôdorysnej schémy z predloženého ZP č.65/2013 nasledovné miestnosti a priestory : tri izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC a vstupnú predsieň. K bytu č.34 prislúcha podľa predloženej kúpnej zmluvy bytu v suteréne bytového domu s.č.1847 i pivnica č.34,ktorá je vo výlučnom užívaní vlastníkov bytu č.34.

Byt č.34 bol v rokoch 2005 až 2006 jeho bývalými vlastníkmi takmer kompletne rekonštruovaný a bola čiastočne zmenená i jeho pôvodná vnútorná dispozícia, rozšírený bol priestor kuchyne o časť pôvodnej kúpeľne a z časti pôvodnej kuchyne bol urobený vstup do novej kúpeľne. Počas rekonštrukcie bytu bolo pôvodné bytové jadro nahradené murovaným s novým vybavením kúpeľne i WC s novými inštaláciami, vody, kanalizácie a elektriny i s novou rozvodnou elektrickou skriňou. V byte boli urobené nové vnútorné úpravy povrchov stien (pôvodne boli tapety), nové nášlapné vrstvy podláh, pôvodné drevené okná boli nahradené plastovými, osadené boli nové vnútorné dvere, do kuchyne bola osadená nová linka so spotrebičmi. Súčasný stav bytu nebolo možné zistiť, z dôvodu nesprístupnenia predmetu dražby.

Spoločnými časťami domu sú : základy domu,strecha,chodby,nosný konštrukčný systém, priečelie, vchody, schodiská, vodorovné nosné, izolačné a zvislé konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú : bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, plynové, telefónne prípojky, výťahy a rozvody STA.

Spoločnými nebytovými priestormi domu sú : vstupné priestory so zádveriami, chodby pivníc, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, elektrorozvodňa, výmenníková stanica a priestory strojovní výťahov.

Všetky údaje ohľadom rozmerov, konštrukčného vyhotovenia a vybavenia bytu č.34 sú prevzaté z výmer a technického popisu ZP č.65/2013,v ktorom sa nachádza technický popis vybavenia bytu č.34.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 67 425 €

Byty - 2 izbový byt Dražba bytu - Košice - 2. kolo Rosná 1511/1, Košice-Juh