Detail nehnuteľnosti

Dražby bytu - Banská Bystrica - 1. kolo

  • Magurská 6438/7, Banská Bystrica
ID: #6136

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Banská Bystrica, časť Sásová, ul. Magurská č. 6438/7

Dátum konania dražby: dňa 30.07.2021
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, kongresová sála I na prízemí

Najnižšie podanie: 94 700 eur
Dražobná zábezpeka: 15 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 562020

Termín prvej obhliadky: dňa 12.07.2021 o 09:30
Termín druhej obhliadky: dňa 26.07.2021 o 09:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 94 700 eur

Obytný dom je postavený ako samostatne stojaci. Má prízemie a 7 nadzemných podlaží. Dom má spolu teda 8 podlaží. Obytný dom je s piatimi vstupmi so schodišťami ako i výťahmi v každom vchode. V dome sú po podlažiach po 2 byty. V predmetnom bytovom dome je 70 bytov. Vek stavby obytného domu je 33 rokov. Bytový dom má nosné konštrukcie montované z plošných panelových dielcov. Krytina plochej strechy sú zvárané živičné pásy. Obvodový plášť je z panelových prvkov s nameranou hrúbkou 44 cm i so zateplením. Okná v spoločných priestoroch sú plástové ako i vstupné dvere, avšak dvere u zadných vstupom zostali pôvodné kovové. Údržba stavby obytného domu je výborná vzhľadom na vyššie uvedenú investíciu vrátane vytvorenia kotolne s ohrevom vody v bytovom dome.

Byt je umiestnený v stredovej sekcii obytného domu na 4 poschodí. Byt je trojizbový s príslušenstvom predsiene, kuchyne, kúpelne, samostatného WC a pivnice. Podlahy v izbách ako i u ostatných miestností sú pôvodné z lepeného PVC, u položky úpravy vnútorných povrchov sú urobené vápenné hladké omietky. Dvere sú plné hladké, vstupné obyčajné. Vykurovanie je ústredné s plechovými radiátormi s napojením na vlastnú kotolňu ako i s meračmi tepla. Vybavenie kuchyne je so sporákom plynovým s elektrickou rúrou, umývacím drezom nerezovým a kuchynskou linkou na báze dreva s rozvinutou šírkou 1,60 m ako i s osadeným odsávačom pár. V kúpelni je osadená vaňa plechová smaltovaná, osadené umývadlo a WC splachovacie s kombi nádržkou je v samostatnej miestnosti. Všetky osadené výtokové batérie sú pákové nerezové. Bytové jadro je pôvodné umakartové. Počas životnosti nebol urobený zásah do prvkov krátkodobej resp. dlhodobej životnosti a všetky stavebné prvky a konštrukcie sú pôvodné vrátane drevených zdvojených okien. Boli menené iba všetky výtokové batérie za pákové. V byte je vybudovaný rozvod teplej a studenej vody, elektroinštalácie, plynu, telefónu a televízie. Byt má samostatné meranie vody, plynu a elektriny.

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 90 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba dvoch rodinných domov - Horné Zelenice - zľava 25% Horné Zelenice 105, Horné Zelenice

  • 313.18m2
  • 7