Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu - Hnúšťa - 1. kolo

  • Vladimíra Clementisa 215/46, Hnúšťa
ID: #6251

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Hnúšťa, ul. Vladimíra Clementisa 215/46, Hnúšťa, okr. Rimavská Sobota

Dátum konania dražby: dňa 29.11.2022 o 11:00
Miesto konania dražby: Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, spoločenská sála na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 34 700 eur
Dražobná zábezpeka: 7 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 452022

Termín prvej obhliadky: dňa 14.11.2022 o 12:00
Termín druhej obhliadky: dňa 28.11.2022 o 12:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 34 700 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv1537.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/zp131-2022hnusta.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/oodd045-11-2022.pdf

Jedná sa o 6 podlažný bytový dom so šiestymi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 6. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1978 s dvomi vchodmi. Strešná konštrukcia sedlová pokrytá plechom. Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1978. V roku 2013 boli na bytovom dome zhotovené kompletné rekonštrukčné práce v rozsahu,  výmena okien a vchodových dverí za plastové, rekonštrukcia strešnej konštrukcie, výmena stupacích rozvodov vody a kanalizácie, spoločné priestory a zateplenie fasády. Byt č. 14 sa nachádza na 2. poschodí v stredovej časti bytového domu. Pozostáva zo troch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC, balkón  a v 1. nadzemnom podlaží  miestnosť č. 14 - skladovací priestor (pivnica). Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovú a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z ppr potrubia, zdroj telej vody centrálny. Vykurovanie ústredné teplovodné, vykurovacie telesá oceľové panelové vybavené pomernými meračmi tepla. Elektroinštalácia svetelná na poistkové ay. Okná plastové vybavené pvc žalúziami. Dvere plné hladké  alebo zasklené, vchodové bezpečnostné. Vnútorné úpravy povrchov stien  hladká omietka, keramický obklad okolo kuchynskej linky a sporáku. Podlahu v obytných miestnostiach tvorí plávajúca podlaha laminátová, v jednej obytnej miestnosti je koberec, v ostatných miestnostiach pvc a plávajúca podlaha laminátová. Kúpeľňa vybavená oceľovou smaltovanou vaňou, otočným umývadlom s batériou, WC misa combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou s nerezovým drezom a batériou, plynovým sporákom a odsávačom pár. Bytové jadro zhotovené z umakartu upravené obkladom. Skutočne nameraná podlahová plocha bytu je: 83,19 m2

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, plynomer, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločné zariadenia domu sú: práčovňa, kočikáreň, sušiareň,  inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 36 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 3. kola dražby domu - Slovinky 49, Slovinky

  • 388.00m2
  • 5
dražba 30 225 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Kuklov - pripravujeme Kuklov 255, Kuklov

  • 1272.00m2