Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu - Hliník nad Hronom - 1. kolo

  • Strojárska 361/6, Hliník nad Hronom
ID: #6256

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Hliník nad Hronom, ul. Strojárska 361/6, okr. Žiar nad Hronom

Dátum konania dražby: dňa 29.11.2022 o 10:00
Miesto konania dražby: Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, spoločenská sála na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 40 000 eur
Dražobná zábezpeka: 7 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 522022

Termín prvej obhliadky: dňa 14.11.2022 o 09:00
Termín druhej obhliadky: dňa 28.11.2022 o 09:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 40 000 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv1335.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/zp97-2022hliniknadhronom.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/oodd052-13-2022.pdf  

Bytový dom je s jedným vstupom so schodišťom a s osadeným osobným výťahom s počtom poschodí 9. Na každom poschodí sa nachádzajú po 3 byty. Celkovo v bytovom dome je 24 bytov. Dom má nosné konštrukcie montované z plošných panelových dielcov s dodatočným vonkajším zateplením. Obvodový plášť je z pórobetónových veľkorozmerových prvkov s nameranou hrúbkou 41 cm. Byt je umiestnený v stredovej sekcii bytového domu na 6. poschodí. Byt je jednoizbový I.kategórie s predsieňou, kúpelňou s WC, kuchyňou rozšírenou o pôvodnú lódžiou, obývacou izbou a miestnosťou pivnice. Podlahová plocha bytu je 28,61 m2. Podlaha v izbe je z položených veľkoplošných parkiet a u ostatných miestností sú položené veľkoplošné keramické dlažby. Dvere sú plné dyhované Okná sú osadené plástové s kovovými žaluziami i s dverami vedúcimi na lódžiu. Počas životnosti niekedy v roku 2008 bola urobená kompletná rekonštrukcia bytu vrátene podláh, omietok, rozvodov elektroinštalácie, vnútorného vybavenie kúpelne so samostatnou sprchou umývadlom a s WC, v kuchyni s osadeným nerezovými drezom s linkou na báze dreva s rozvinutou šírkou 1,90 m ako i s osadeným plynovým sporákom s elektrickou rúrou. Obklady stien s keramickým obkladom sú až po strop v kúpelni a v kuchyni sú urobené pri sporáku a dreze. Bytové jadro je vymurované. Vykurovanie ako i ohrev vody je zabezpečený centrálne z kotolne v BD. Byt je kompletne rekonštruovaný s typovým vybavením i keď rekonštrukcia je staršieho dáta, avšak byt je zachovalý.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 42 330 €
dražba 36 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 3. kola dražby domu - Slovinky 49, Slovinky

  • 388.00m2
  • 5
dražba 41 550 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 2. kola dražby domu - Gelnica Slovenská ulica 6, Gelnica

  • 234.00m2
  • 3