Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu - Prešov - 1. kolo

  • Prešov
ID: #6043

Popis nehnuteľnosti:


Dátum konania dražby: dňa 24.10.2019
Čas konania dražby: 09:00 hod.
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 82 400 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 622019

Termín prvej obhliadky: dňa 07.10.2019 o 08:00 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 21.10.2019 o 08:00 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 82 400 eur

Oceňovaný štvorizbový byt sa nachádza na prízemí, obytného domu. Byt je v pôvodnom stave. Situačne byt tvoria štyri izby, hala, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, sklad a loggia. Pôvodné WC je využívané ako sklad. WC misa bola premiestná do kúpeľne. Súčasťou bytu je aj pivnica sprístupnená zo spoločných priestorov. Byt je vybavený PVC podlahami (3x izba, kuchyňa), laminátovými plávajúcimi podlahami (izba, hala, sklad) a podlahami z keramickej dlažby (kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC). V kuchyni je inštalovaná kuchynská linka, vybavená plynovým sporákom. V kuchyni je pri kuchynskej linke keramický obklad. Dvere sú drevené plné a čiastočné zasklené, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, vybavené horizontálnymi žalúziami. Balkónové okno a dvere sú drevené zdvojené. Bytové jadro je murované z pórobetónových tvárnic. V kúpeľni je inštalované keramické umývadlo, oceľová smaltovaná vaňa a WC misa so spodnou nádržkou. Kúpeľňa je obložená keramickým obkladom. Odvetranie WC je pomocou ventilátora. Steny sú upravené tenkovrstvými omietkami. Byt je vybavený podštandardne. Podlahy bytu sú značne poškodené. Vykurovanie bytu a zásobovanie teplou vodou je ústredné diaľkové, vykurovacími telesami sú oceľové panelové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná, poistkové automaty od bytu sú umiestnené v chodbe pri vstupných dverách do bytu. Merač teplej vody a plynomer sú osadené v inštalačnom jadre vo vnútri bytu. Bytový dom bol čiastočne zrekonštruovaný, boli vymenené zvislé rozvody vody, kanalizácie, vymenené výplne otvorov, vymenená krytina strechy klampiarske konštrukcie, bleskozvod. Dom je napojený na kompletné inžinierske siete: mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu, telekomunikačné rozvody a rozvody káblovej televízie.

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie je jeho vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívania. Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 85 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom v Ivanke pri Nitre Mateja Tučku 318/6, Ivanka pri Nitre

  • 247.86m2
  • 6
dražba 78 750 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 3. kola dražby domu s bazénom - Točnica 145, Točnica

  • 198.00m2
  • 2
dražba 79 900 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu - Rimavská Sobota - 1. kolo Bottova 812/7, Rimavská Sobota

  • 152.00m2
  • 3