Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu - Gelnica - 1. kolo

  • Športová 1286/9, Gelnica
ID: #6326

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: ul. Športová 1286/9, Gelnica

Dátum konania dražby: dňa 24.04.2024 o 10:00
Miesto konania dražby: Hotel Crystal, Slovenskej jednoty 1776/8, 040 01 Košice, Salónik I na prízemí

Najnižšie podanie: 65 800 eur
Dražobná zábezpeka: 5 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 12024

Termín prvej obhliadky: dňa 08.04.2024 o 10:00
Termín druhej obhliadky: dňa 22.04.2024 o 10:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 65 800 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv2902-pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/bytgelnica-sportova9-pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/oodd-001-07-2024-pdf

Byt sa nachádza na 7. poschodí v zateplenom bodovom obytnom dome na ulici Športová 9. Dom je postavený s dotykom v rohu s podobným bytovým domom, z druhej strany susedí s centrálnou plynovou kotolňou s vysokým komínom. Bytový dom sa užíva od roku 1977, v roku 2016 bola dokončená obnova vrátane zateplenia obalových konštrukcií (r. 2014), sanácie a zasklenia lodžií, výmeny stúpačiek, výťahu (r. 2019). Vymenené boli aj takmer všetky otvorové výplne, keramická dlažba vo vstupe, ktorý je chránený kamerovým systémom. Vchodové dvere do domu hliníkové. Energetický certifikát bol vydaný do energetickej triedy B z hľadiska celkovej potreby energie i primárnej energie v máji 2016. Predmetný byt pozostáva z dvoch obytných miestností, z kuchyne a príslušenstva. Celková podlahová plocha bytu je prevzatá z dostupného podkladu a má hodnotu 55,05 m2. Príslušenstvom bytu je kúpeľňa, WC, pivnica, ktorá sa nachádza na prízemí obytného domu. Byt má loggiu. Podlahy v izbách sú nové laminátové, dvere drevené, okná zdvojené nové plastové, povrchová úprava stien stierková omietka, maľba. Kúpeľňa je pôvodná. Nová kuchynská linka je nová, nové zariaďovacie predmety. Stavebné úpravy v byte vykonané v roku 2010. Teplá voda z centrálneho zdroja. Byt vykurovaný ústredným kúrením z centrálnej kotolne. Orientácia bytu je západ-juh.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

 

 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1