Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Dvory nad Žitavou - pripravujeme 2. kolo

  • Bešeňovská cesta 210/67, Dvory nad Žitavou, Dvory nad Žitavou
ID: #6309

Popis nehnuteľnosti:


zľava 10% - nová cena je 44.910,- EUR. - pripravujeme 2. kolo dražby

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu s.č.210 (Bešeňovská cesta č.o.67) s nadstavbou poschodia v jej časti situovanú na pozemkovej parcele č.4134,ktorej pôvodná časť začala byť užívaná v roku 1966 ako prevádzkový objekt–bufet s predajňou potravín.

V roku 2001 bolo vydané OÚ-OŽP v Nových Zámkoch stavebné povolenie stavby „Rozšírenie a prístavba k predajni potravín a pohostinstva“ a následne v roku 2004 bola Obcou Dvory nad Žitavou povolená zmena tejto stavby pred dokončením, ktorá bola kolaudovaná až v roku 2008.

Prístavba a nadstavba začala byť fyzicky užívaná už v roku 2005 a tento rok považujem za podstatný za vek prístavby a nadstavby predmetnej posudzovanej stavby s.č.210.

V roku 2019 bola Obcou Dvory nad Žitavou povolená zmena v užívaní tejto stavby z „Bufetu“ na obytnú budovu „Rodinný dom“. Stavba je zapísaná v LV č.6030 ako rodinný dom.

Vek pôvodnej časti stavby – 57 rokov (1966),vek prístavby a nadstavby – 18 rokov (2005).

Rodinný dom s.č.210 obsahuje podľa predloženej PD k zmene užívania stavby z bufetu na rodinný dom nasledovné miestnosti a priestory :

a/Prízemie /I.NP/ - jednu izbu, obývaciu izbu, priestor kuchyne, chodbu, WC,(pôvodná časť)a predsieň s priestorom schodiska na poschodie.

b/Prízemie /I.NP/ - garáž, sociálne zariadenia (WC s umývarkou) a vstupnú  (prístavba)chodbu.

c/Poschodie /II.NP/ - jednu izbu, kúpeľňu, WC a dennú miestnosť.

  (nadstavba)            

Stavba pôvodného bufetu s predajňou potravín je vyhotovená prevažne z kovovej konštrukcie opláštenej obvodovým plášťom na báze dreva s tepelnou izoláciou, predná časť je opláštená tehlovým múrikom hr.15cm do výšky 90cm a je prestrešená iba pultovým krovom bez stropnej konštrukcie (táto časť bufetu bola pôvodne zrejme čiastočne otvorená a prevádzkovaná mimo zimných mesiacov). Sociálne zariadenie pre návštevníkov bufetu sa nachádzalo mimo pôvodnej časti stavby vo dvore vedľa objektu žumpy (p.č.4133/6).

Obvodový plášť zadnej časti pôvodnej stavby (zrejme priestor výčapu, sklad a sociálne zariadenie pre zamestnancov) je vyhotovená z tehál prevažnej hr.30cm (stredný múr hr.45cm).

Prístavbou bol vyhotovený nový samostatný vstup do pôvodného bufetu spolu so sociálnymi zariadeniami pre návštevníkov (WC s umývarkou) a v zadnej časti priestor skladu (súčasnej garáže). Nadstavba poschodia bola realizovaná nad pôvodnou zadnou murovanou časťou bufetu.

Celkové dispozičné riešenie stavby súčasného „Rodinného domu“ ako obytnej stavby je absolútne nevhodné.

Pravidelná bežná údržba predmetnej posudzovanej stavby rodinného domu nebola v posledných rokoch vykonávaná, čo je zjavne vidno na jej súčasnom technickom stave, stavba si vyžaduje značnú opravu.

Z vyššie uvedeného dôvodu, prihliadnuc ku konštrukčnému vyhotoveniu stavby bola znalcom stanovená predpokladaná životnosť na 80 rokov.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 42 330 €