Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Krajná Bystrá - 1. kolo

  • Krajná Bystrá
ID: #6145

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Krajná Bystrá č. 27, okr. Svidník

Dátum konania dražby: dňa 05.05.2021
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 15 500 eur
Dražobná zábezpeka: 3 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 682020

Termín prvej obhliadky: dňa 20.04.2021 o 08:30
Termín druhej obhliadky: dňa 30.04.2021 o 08:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 15 500 eur

Rodinný dom je napojený na vodovodnú prípojku z verejného vodovodného radu, je napojený na rozvod elektriny a je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie. Rok začatia užívania rodinného domu je cca. 1960. Stavba rodinného domu je čiastočne podpivničená jednou miestnosťou podzemnej pivnice a skladu a má jedno nadzemné podlažie. Na úrovni 1.NP je predsieň, 3 obytné miestnosti, kuchyňa a kúpeľňa s WC. Stavba rodinného domu je čiastočne podpivničená - osadená v priemernej hĺbke nad 1 m bez zvislej izolácie proti zemnej vlhkosti na betónových základových pásoch bez izolácie proti zemnej vlhkosti a na betónovej podmurovke priemernej výšky nad 50 cm do 100 cm. Hlavné obvodové nosné konštrukcie podzemného podlažia sú z monolitického betónu v skladobnej hrúbky 60 cm. Zvislé nosné konštrukcie 1. NP sú murované z pálenej tehly v skladobnej hrúbke do 50 cm. Stropná konštrukcia nad 1.PP je železobetónová s viditeľnými trámami, strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné omietky na podzemnom a nadzemnom podlaží sú klasické vápenné hladké štukové. Vonkajšie povrchové úpravy na úrovni 1.PP aj na 1.NP sú z vápenno-cementových hladkých omietok, bez vonkajších obkladov fasády. Konštrukcia strechy je sedlová s krytinou strechy z azbestocementových šablón na drevenom debnení. Klampiarske konštrukcie sú plechové. Podlahy obytných miestností sú čiastočne z laminátových podlahových dielcov, čiastočne z drevených dosák (dyle), v ostaných miestnostiach prevažujú podlahy s povrchom z keramickej dlažby. Vykurovanie rodinného domu bolo zabezpečené spôsobom lokálneho vykurovania - murovanou kachľovou pecou a jednou pecou na tuhé palivo a vstavaným krbom s uzavretým ohniskom a teplovzdušnou vložkou. Tieto vykurovacie zdroje v súčasnosti sú poškodené, nefunkčné. Dvere sú osadené prevažne hladké plné, čiastočne rámové drevené, osadené v oceľových zárubniach na 1.NP a hladké plné na 1.PP, okná sú drevené dvojité na 1.NP a jednoduché na 1.PP. Na 1. nadzemnom podlaží je rozvod teplej a studenej vody, odkanalizovanie, rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie. Zdrojom ohrevu teplej vody na 1.NP elektrický ohrievač ARISTON inštalovaný v kúpeľni. Na 1. NP v miestnosti kúpeľne je osadená jednoduchá oceľová smaltovaná vaňa s obkladom, so sprchovacou batériou, keramické umývadlo, keramická WC splachovacia misa, elektrický zásobníkový ohrievač. Steny sú obložené keramickým obkladom, podlaha s povrchom z keramickej dlažby. V miestnosti kuchyne nie je žiadne vybavenie, len smaltované umývadlo s obyčajnou batériou. Rodinný dom je v súčasnosti bez užívania a bez akejkoľvek údržby. Niektoré časti konštrukcií stavby sú poškodené, vyžadujú nutnú opravu, rekonštrukciu.

Vedľajšia stavba maštale je bez súpisného čísla, je postavená severovýchodne od hlavnej stavby RD ako jeho prístavba, maštaľ nie je zapísaná na LV, tvorí príslušenstvo hlavnej stavby rodinného domu č. 27, postavená spolu so stavbou domu v roku 1960, je zakreslená v aktuálnej KM spolu so stavbou rodinného domu. Stavba slúžila pôvodne na účely chovu domácich zvierat. Vedľajšia stavba stodoly je bez súpisného čísla, je postavená severovýchodne od hlavnej stavby RD a murovanej maštale, stodola nie je zapísaná na LV, tvorí príslušenstvo hlavnej stavby rodinného domu č. 27, postavená okolo roku 1960, je zakreslená v aktuálnej KM. Vedľajšia stavba drevárne je bez súpisného čísla, je postavená oproti stavbe stodoly, dreváreň nie je zapísaná na LV, avšak je zakreslená v KM, tvorí príslušenstvo hlavnej stavby rodinného domu č. 27, postavená okolo roku 1980. Stavba pôvodne slúžila ako sklad dreva a pod.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 18 300 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Obid - pripravujeme Bottova 4026/1, Obid

  • 144.82m2
  • 3
dražba 17 400 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Keť - pripravujeme Keť 283, Keť

  • 339.99m2
  • 4