Detail nehnuteľnosti

Dražba dvojizbového bytu - Bratislava-Petržalka - zľava 25%

  • Pečnianska 1215/5, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Petržalka
ID: #6317

Popis nehnuteľnosti:


25 % zľava z ceny stanovenej znaleckým posudkom. Cena po zľave 106.500,- EUR

Bytový dom súp. č. 1215, sa nachádza na parc. č. 4971 a 4970, na  ul. Pečnianska č. 5 a 7, v hlavnom meste Bratislave – m.č. Petržalka, katastrálne územie Petržalka. Obytný dom, v ktorom sa předmět dražby nachádza je panelový, zhotovený zo železobetónových plošných prefabrikovaných dielcov, s plochou strechou. Bytový dom má 13 nadzemných podlaží, je vybavený 2 výťahmi. Na prízemí sa nachádzajú spoločné miestnosti a priestory, na ostatných podlažiach sú byty. Bytový dom bol odovzdaný do užívania  roku 1986. Je napojený na všetky inžinierske siete. Dom je zateplený, má opravenú strechu, nové výťahy, prevedená bola úprava povrchov stien a podláh v spoločných priestoroch, menené okná a vchodové dvere. Založený je na pilótach a betónových základových pásoch. Zvislé konštrukcie sú panelové plošné. Vodorovné konštrukcie sú železobetónové. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná v spoločných priestoroch sú plastové. Vchodové dvere sú hliníkové. Schody sú železobetónové. Objekt je opatrený bleskozvodom. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné hladké opatrené olejovým náterom, na prízemí s keramickým obkladom. Povrchy podláh v spoločných priestoroch tvorí terazzo, keramická dlažba a PVC. Vchod do domu je zabezpečený elektrickým čipom.

Vek bytového domu je k dátumu vypracovania znalkeckého posudku na účel dobrovoľnej dražby 37 rokov.  Súčasný technický stav objektu je dobrý, zodpovedajúci primeranej a pravidelnej údržbe.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné užívanie. Sú to najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, a to najmä: Bleskozvody, výťahy, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, mangľovňa, STA, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, vzduchotechnické zariadenia.

Príslušenstvom bytového domu sú: vodovodná a kanalizačná šachta.

 

Na základe skutočnosti, že předmět dražby, byt č. 23, na 2. poschodí, vchod Pečnianska č. 5 nebol znalcovi na znaleckom zameraní sprístupnený, všetky informácie ohľadom popisu bytu vychádzajú z poskytnutých a dostupných dokumentov, ktoré má dražobník k dispozícii – a to  zo znaleckého posudku č. 219/2017, ktorý bol vypracovaný Ing. Martinou Grexovou, zo dňa 13. 04. 2017.

Popis bytu prevzatý zo znaleckého posudku z r. 2017:

Byt číslo 23 sa nachádza na 2. poschodí v dvanásťposchodovom bytovom dome v Bratislave na Pečnianskej ulici, orientačné číslo 5. Bytový dom je postavený na parcelách číslo 4970 a 4971. Byt je v pôvodnom stave. Pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva: Kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC, pivnica a loggia. Povrchy podláh tvorí PVC. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva, smaltovaný drez s pákovou vodovodnou batériou, elektrický sporák s digestorom. Steny a stropy miestností sú upravené stierkovými omietkami, v kuchyni pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad stien. Bytové jadro je umakartové. Súčasťou kúpeľne je smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, vodovodné batérie sú pákové. WC je so splachovacou nádržkou kombi. Okná v byte sú drevené zdvojené. Dvere sú hladké plné osadené do oceľových zárubní. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové vykurovacie panely. V byte je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie.

Podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je:  755/100000

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 104 400 €

Byty - 2 izbový byt Dražba dvojizbového bytu 61 m2 - Žilina - 2.kolo Segnerova, Žilina

  • 60.78m2
  • 2