Detail nehnuteľnosti

Dražba garáže - Trenčín-Kubrá - 1. kolo

  • Pred poľom 771, Trenčín
ID: #6031
dražba 12 320 €
Dražba garáže - Trenčín-Kubrá - 1. kolo

Popis nehnuteľnosti:


Nebytový priestor č.2-G8 je umiestnený na I.NP  bytového domu s.č. 771. Bytový dom je postavený v časti sídliska Pred Poľom v časti mesta Trenčín, k.ú. Kubrá. Prístup k nebytovému priestoru z prístupovej komunikácie.

Bytový dom s.č. 771 bol postavený v roku 1996. Vek stavby bol stanovený na základe predloženého potvrdenia. Na I.NP sa nachádzajú nebytové piestory garáže a na II.NP až V.NP sú umiestnené byty. Bytový dom je postavený na betónových základoch. Obvodové murivo je vyhotovené z tehál, priečky tehlové, stropy betónové. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne : voda, kanalizácia, plyn, elektro.

Spoločnými časťami domu sú: základy, obvodové múry, strecha, priečelia, chodby, vchody,  schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: bleskozvod, vodovodné prípojky studenej a teplej vody a úk, rozvod požiarneho vodovodu s hydrantom, kanalizačné, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu, ale slúžia výlučne domu, v ktorom je oceňovaný nebytový priestor umiestnený, skald a sušiareň.

Nebytový priestor č. 2-G8 je garáž umiestnená na I.NP prístupná z miestnej prístupovej komunikácie - ulice Pred Poľom . Garáž je vyhotovená z tehlového muriva. Garážová brána je oceľová von otváravá. Elektroinštalácia je svetlená napojená na elektroinštaláciu bytu č.8, ku ktorému pôvodne garáž patrila.

V deň obhliadky mali vlastníci bytu č.8 oceňovaný nebytový priestor - garáž v prenájme. Podlaha je betónová, vnútorné omietky - vápenné hladké.

Pozemok  p.č. 814/20, na ktorom má vlastník spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/40 je umiestnený za bytovým domom s.č. 771 na sídlisku Pred Poľom v Trenčíne. Pozemok je umiestnený medzi dvomi bytovými domami a ich spevnenými plochami. Pozemok tvorí zelený pás.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 10 725 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 2. kola dražby domu - Roztoky Roztoky

  • 192.00m2
  • 4
dražba 8 150 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom / Bátorove Kosihy / 2. kolo - 50% zľava Bátorove Kosihy 521, Bátorove Kosihy

  • 199.69m2
  • 3