Detail nehnuteľnosti

Dražba moderného 4 izb. bytu - Lučenec, A. Jiráska

  • A. Jiráska 2473/31, Lučenec
ID: #5963

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Lučenec, ul. A. Jiráska č. 2473/31

Dátum konania dražby: dňa 20.12.2018
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Miesto konania dražby: Euromotel, Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota - salónik na prízemí

Najnižšie podanie: 45 900 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 612018

Termín prvej obhliadky: dňa 04.12.2018 o 11:30 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 18.12.2018 o 11:30 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 45 900 eur

Bytový dom súp. číslo 2473 situovaný na parcele č. 6030 na ul. A.Jiráska v okrajovej časti obce Lučenec. Jedná sa o 7. podlažný bytový dom so siedmimi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 7. nadzemné podlažie je obytné. Je to murovaný bytový dom postavený v roku 1974 s dvomi vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie murované, strecha sedlová s krytinou zo škridloplechu, stropy rovné panelové. Vonkajšie omietky stierkové, vnútorné omietky vyspravené sadrokartónom. Schody železobetónové s povrchom z PVC. Dvere vchodové plastové, okná plastové. Povrchy podláh na chodbách betónové a PVC. Vykurovanie z centrálnej kotolne, byty v nadstavbe samostatným kotlom na plyn. Elektroinštalácia svetelná aj motorická, bleskozvod, vnútorný rozvod vodovou v plastových rúrkach, rozvod teplej a studenej vody, vnútorná kanalizácia zvislé rozvody plastové, rozvod zemného plynu, ohrev TÚV centrálny, v nadstavbe samostatným kotlom na plyn, vybavenie kuchýň plynové sporáky, vnútorné sociálne zariadenia bežné, bezbariérový výťah, inštalačné jadrá murované z tvárnic. Na bytovom dome sa zrealizovala v roku 2008 nadstavba siedmeho nadzemného podlažia a sedlová strecha. Bytový dom je kompletne zateplený, plastové okná, nové bytové jadrá, nové WC a kúpeľne. Byt č. 37 sa nachádza na 7. nadzemnom podlaží v nadstavbe bytového  domu.
Popis bytu:
Byt č. 37 pozostáva zo štyroch obytných miestností a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC a  pivnica č. 37 situovaná na 1.NP bytového domu. Ide o nový moderný byt v nadstavbe bytového domu. Vnútorné povrchy stien sú zrealizované zo sádrokartónu, stena v obývacej izbe je obložená umelým fasádnym kameňom. Dvere v drevenej zárubni plné aj zasklené, okná plastové. Podlahy v izbách plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Radiátory oceľové panelové, bytové jadro z pórobetónu s keramickým obkladom. Rozvody studenej a teplej vody v byte, zdrojom TÚV a aj tepla je kotol na plyn umiestnený v malej miestnosti prístupnej z chodby, kde sa nachádza aj plynomer. V kuchyni je sporák s keramickou platňou, smaltovaný drez. Vykurovanie ústredné s vlastným kotlom. Vnútorný rozvod vodovodu z plastových rúrok, vnútorná kanalizácia zvislé rozvody plastové. Vnútorné vybavenie: umývadlo, smaltovaná vaňa, záchod splachovací, vnútorné batérie v kúpeľni 1 ks páková nerezová so sprchou, nad umývadlom a v kuchyni nerezová páková
Bytový dom a byt sú v dobrom technickom stave a po celkovej rekonštrukcii.  
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome t. j. podiel 89/2031 - in.
Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.
Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 41 850 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu so záhradami /Zlaté Klasy / ZĽAVA Zlaté Klasy

dražba 44 025 €

Domy a vily - Rodinný dom Priprav. dražbu 2 rodinných domov - Hatalov, okr. Michalovce Hatalov

  • 286.00m2
dražba 48 330 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom / Radošina/Zľava Nádražná 123/6, Radošina

  • 129.77m2
dražba 42 300 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu - Fiľakovo, ul. Tulipánová Tulipánová 1006/25, Fiľakovo

  • 170.00m2
  • 4
dražba 45 600 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s veľkým pozemkom v Žihárci Žihárec 147, Žihárec

  • 128.58m2
  • 3