Detail nehnuteľnosti

Dražba nebytového priestoru 23 - sklad - Bardejov

  • Stöcklova 77/32, Bardejov
ID: #6298

Popis nehnuteľnosti:


UPOZORNENIE: Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby

Adresa: ul. Stöcklova č. 77/32, Bardejov

Cena stanovená znaleckým posudkom: 4 465 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv14791nebpriest23.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/oodd002-4-16-2023.pdf

Polyfunkčný dom má tri nadzemné a dve podzemné podlažia. Vnútri sa nachádzajú obchodné jednotky, bytové jednotky, sklady k bytovým jednotkám a nebytové priestory. Budova je murovaná z tehál. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehál. Strecha je sedlová, krov je drevený. Krytina strechy je z pálenej škridly. Dom je napojený na kompletné inžinierske siete: mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu, telekomunikačné rozvody a rozvody káblovej televízie. Polyfunkčný dom bol daný do užívania v roku 1955, zrekonštruovaný bol v roku 2010. Pri rekonštrukcií domu bola vymenená krytina strechy, stúpacie vedenia vody, kanalizácie elektriny a zemného plynu, fasádne a vnútorné omietky. Nebytový priestor č. 23 sa nachádza v 1. PP polyfunkčného domu, slúži ako sklad. Má výmeru 10,50 m2. Oceňovaný nebytový priestor má hladké štukové omietky. Podlaha je z keramickej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná, poistkové ay.

S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 0 €

Pozemky - poľnohospodárska pôda Príprava 1. kola dražby pozemkov - Kľušov, Šiba Kľušov

dražba 3 899 €

Komerčné priestory - skladovacie Dražba nebytového priestoru 27 - sklad - Bardejov Stöcklova 77/32, Bardejov

  • 8.76m2
dražba 3 987 €

Komerčné priestory - skladovacie Dražba nebytového priestoru 29 - sklad - Bardejov Stöcklova 77/32, Bardejov

  • 9.31m2
dražba 0 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 1. kola dražby domu - Krompachy Ulica SNP 468/116, Krompachy