Detail nehnuteľnosti

Dražba skladu o výmere 33,56 m2 - Bardejov - 4. kolo

  • Stöcklova 77/32, Bardejov
ID: #6305

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: ul. Stöcklova č. 77/32, Bardejov

Dátum konania dražby: dňa 30.07.2024 o 10:00
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 3 720 eur
Dražobná zábezpeka: 500 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 2112023

Termín prvej obhliadky: dňa 12.07.2024 o 08:30
Termín druhej obhliadky: dňa 26.07.2024 o 08:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 15 700 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv14791nebpriest30.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/zp-109-2024-pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/oo-dd-002c-11-10-2023-pdf

Polyfunkčný dom má tri nadzemné a dve podzemné podlažia. Vnútri sa nachádzajú obchodné jednotky, bytové jednotky, sklady k bytovým jednotkám a nebytové priestory. Budova je murovaná z tehál. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehál. Strecha je sedlová, krov je drevený. Krytina strechy je z pálenej škridly. Dom je napojený na kompletné inžinierske siete: mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu, telekomunikačné rozvody a rozvody káblovej televízie. Polyfunkčný dom bol daný do užívania v roku 1955, zrekonštruovaný bol v roku 2010. Pri rekonštrukcií domu bola vymenená krytina strechy, stúpacie vedenia vody, kanalizácie elektriny a zemného plynu, fasádne a vnútorné omietky. Nebytový priestor č. 30 sa nachádza v 2. PP polyfunkčného domu, ako sklad. Má výmeru 33,56 m2. Pozostáva z dvoch miestnosti. Oceňovaný nebytový priestor má hladké štukové omietky. Podlaha je z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná, poistkové automaty.

S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých nebytových priestorov v dome. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 0 €