Detail nehnuteľnosti

Dražba pozemku - Drahovce - cena dohodou

  • Drahovce
ID: #6029

Popis nehnuteľnosti:


Zľava - cena dohodou

Pozemok sa nachádza  v extraviláne obce Drahovce v lokalite Jozefov dvor, severne od zastavaného územia obce. Vzdialenosť do okresného mesta Piešťany je cca  4,5 km. Pozemok je umiestnený v novo vznikajúcej zástavbe pre rodinné domy v priestore medzi štátnou cestou č.I/61 a železničnou traťou Bratislava - Žilina. V zmysle Územnoplánovacej informácie č.j.120/2019-Mi/UPI, zo dňa 13.03.2019 je pozemok "určený na výstavbu rodinných domov a zeleň súkromných záhrad, s možnosťou uplatnenia činností poľnohospodárskej malovýroby ....". Pozemok tvorí súčasť novo navrhovanej obytnej zóny, v ktorej boli v minulosti vybudované verejné rozvody vody, kanalizácie a NN. Tieto sú uložené v pozemkoch vyčlenených pre budúce komunikácie, ktoré nie sú zrealizované. Existujúce nadzemné časti verejných rozvodov (najmä NN) sú zničené a nie sú prevádzkyschopné. Podľa údajov z vyššie uvedenej územnoplánovacej informácie nie sú verejné rozvody inžinierskych sietí dokončené a skolaudované.

Jedná sa o rovinatý pozemok približne obdĺžnikového tvaru. Prístup k pozemku je priamo z budúcej  komunikácie. Pozemok pod prístupovou komunikáciu je vo vlastníctve právnickej osoby (inej ako je vlastník predmetu dražby).

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 1 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu s pozemkom - Dunajská Streda - Cena dohodou Cukrovarská 156/33, Dunajská Streda

  • 328.05m2
  • 5
dražba 0 €

Komerčné objekty - polyfunkčný objekt Pripravujeme dražbu polyfunkčného areálu a pozemkov v Hurbanove Chotínska 22, Hurbanovo

  • 9163.00m2
dražba 0 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 1. kola dražby domu - Hliník nad Hronom Hliník nad Hronom

dražba 0 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 1. kola dražby domu - Hliník nad Hronom Hliník nad Hronom