Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Bratislava-Vajnory - 25% zľava!

  • Roľnícka 9288/121, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Vajnory
ID: #6275

Popis nehnuteľnosti:


Zníženie ceny o 25%, teda o 84.750,- EUR! Pôvodná cena stanovená znaleckým posudkom 339.000,- .... nová cena: 254.250,- EUR, prípadne dohodou

 

Predmetom dražby je rodinný dom súp. č. 9288, na parc. č. 619, ktorý sa nachádza v hlavnom meste SR Bratislave, m. č. Vajnory, k.ú. Vajnory. Jedná sa o rodinný dom, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce, v jej pamiatkovej zóne, a svojou jednou ľavou stranou hraničí s vedľajším rodinným domom. Jedná sa o lokalitu, ktorá je zastavaná jestvujúcimi rodinnými domami, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách hlavnej komunikácie ul. Roľnícka. Jedná sa o jednopodlažný murovaný rodinný dom,  kompletne podpivničený.  Dom je napojený na všetky inžinierske siete voda, kanalizácia, plyn a elektro.

Jedná sa o stavbu rodinného domu, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne v centrálnej časti mestskej časti Vajnory. Pôvodné stavby v predmetnej lokalite boli postavené okolo roku 1850 – až 1900. Pôvodná časť rodinného domu s časťou suterénu bola postavená v roku 1932. V zmysle dostupného stavebného povolenia na „prístavbu rodinného domu a garáže“ vydané Odborom výstavby a územného plánovania ObNV Bratislava III, pod č. OVaÚP-327-3501/78-OR-2, zo dňa 12. 01. 1979, bola zrealizovaná prístavba k pôvodnej stavbe rodinného domu. V roku 2013 až 2014 bola zrealizovaná čiastočná úprava, najmä prvkov krátkodobej životnosti týkajúca sa stavebných úprav v interiéry domu, výmena okien za plastové, kompletná výmena podláh a podlahových krytín, stavebné úpravy v časti kúpeľne, kuchyne, ako aj kuchynskej linky, vrátane zariaďovacích predmetov, ako aj stavebné úpravy týkajúce sa rozvodov vody, kanalizácie a elektro. Na predmetnom rodinnom dome boli zrealizované aj drobné dispozičné úpravy, predovšetkým v časti kuchyne a vstupnej chodby.

Dispozičné riešenie domu:

V suteréne sa nachádza vínna pivnica, kotolňa a skladové priestory.

Na prízemí rodinného domu sa nachádzajú štyri izby, kuchyňa, komora, hala, kúpeľňa s WC a vstupná chodba.  Vchod do domu je zo zadnej strany do vstupnej chodby, vchodové dvere sú plastové s presklením. Vstup do suterénu zo zadnej strany domu, schody do suterénu betónové, vstupné dvere plné oceľové

Stavebno-technický popis:

Základy domu v staršej časti domu sú betónové a kamenné, v časti prístavby sú základové základových pásy betónové. Obvodové a nosné múry sú z monolitického betónu a čiastočne murované  v skladobnej hrúbke od 40 cm. Stropy sú v 1. PP  v pôvodnej časti sú klenbové, v časti prístavby železobetónové s rovným podhľadom. Stropy nad 1. NP sú v pôvodnej časti drevené trámové s rovným podhľadom, v časti prístavby železobetónová doska s rovným podhľadom. Konštrukcia strechy na pôvodnej časti domu šikmá sedlová, krytina je škridlová pálená. Nad prístavbou je rovná strecha s izoláciou na bituménovej báze(IPA). Klampiarske konštrukcie žľaby, zvody a parapety sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava stien je brizolitová omietka, čiastočne lokálne poškodenia. V časti prístavby, kde boli menené nové plastové okná a realizované nové rozvody elektro, čiastočne nedokončená. Okná sú na dome vymenené za plastové s izolačným dvojsklom a vnútornými žalúziami. Podlahy v suteréne sú betónové, cementový poter. Podlahy prízemia pôvodnej časti domu boli vymenené v skladbe podkladný betón, izolácia, ako povrchová úprava v obytných miestnostiach prevažujú podlahy laminátové plávajúce, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie a ohrev TÚV domu je riešené kombinovaným plynovým kotlom, ktorý sa nachádza v suteréne RD. Vykurovacími telesami sú oceľové doskové radiátory. Rozvod vody je zrealizovaný teplej aj studenej z centrálneho zdroja. Kanalizácia je plastového potrubia napojená do verejnej kanalizácie. Elektroinštalácia  v I. PP je svetelná, v I. NP je svetelná aj motorická.  Vnútorná elektroinštalácia je novo zrealizovaná, s elektrickým rozvádzačom. Dvere sú drevené plné aj presklené do oceľových zárubní. Povrchová úprava stien je vápenno-cementová omietka s náterom. Svietidlá v dome sú lustrové, žiarivkové, nástenné.  V kúpeľni s WC je keramický obklad stien rôznej výšky. Kuchyňa  je vybavená spotrebičmi, plynovým štvorhorákovým  sporákom, digestorom, nerezovým umývadlom, zariadenia sú osadené v kuchynskej linke na báze dreva. Za kuchynskou linkou je keramický obklad na výšku 60 cm pod hornými skrinkami . V kúpeľni na je osadené 1 ks keramické umývadlo, 1ks sprchový box, a 1ks splachovací záchod so zadnou kombi nádržkou na splachovanie.   Zariaďovacie predmety sú štandardné. Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete. K termínu miestnej obhliadky bol rodinný dom užívaný a obývaný.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1