Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Halič, ul. Staničná

  • Staničná 526/23, Halič
ID: #5900

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Halič, ul. Staničná 526/23, okr. Lučenec

Cena stanovená znaleckým posudkom: 95 500 eur

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom súp. č. 526 na parcele C KN č. 715/46 je situovaný ako samostatne stojaci dom v zástavbe rodinných domov na ul. Staničnej 23 v okrajovej časti obce Halič, katastrálne územie Halič, okres Lučenec.

Užívanie rodinného domu bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. ŽP I-338/95-Sch zo dňa 9.8.1995, ktoré vydal OÚ ŽP v Lučenci.

Opotrebenie nehnuteľnosti zodpovedá jej veku preto bude stanovené lineárnou metódou, predpokladám životnosť 100 rokov.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím, nepravidelného pôdorysného tvaru. Podzemné podlažie je len v časti zastavanej plochy domu.

I. podzemné podlažie - kotolňa, 2 x sklad

I. nadzemné podlažie - 3 x izba, kuchyňa, kúpeľňa, wc, chodba, garáž

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - 1. NP - pultové (so sklonom nad 10 stupňov ); krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické, obklady drevom

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP, 1. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - plastové

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP, 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 82 500 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom / Kalnica (Kalná nad Hronom)/ZĽAVA Júliusa Fučíka 399/35, Kalná nad Hronom

  • 211.31m2
  • 4
dražba 90 750 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu domu - Veterná Poruba, okr. Lipt. Mikuláš 39, Veterná Poruba

  • 379.00m2
  • 6
dražba 82 440 €

Pozemky - orná pôda Dražba - pozemok v Dunajskej Strede 3538 m2/ZĽAVA Nová osada, Dunajská Streda

  • 3538.00m2
dražba 81 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom / Komárno/ZĽAVA Ul. Víťazstva 2074/3, Komárno

  • 223.68m2
dražba 90 000 €

Komerčné objekty - polyfunkčný objekt Dražba areálu (sklady, kancelária, vážnica,...) v Kovarciach/ZĽAVA Kovarce 505, Kovarce

  • 2016.78m2
dražba 85 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom v Ivanke pri Nitre Mateja Tučku 318/6, Ivanka pri Nitre

  • 247.86m2
  • 6