Detail nehnuteľnosti

Dražba 3. rodinných domov - Holíč - 2. kolo

  • Sv. Anny 458/10, Holíč
ID: #6138

Popis nehnuteľnosti:


2. kolo - Zľava

Predmetom dražby je rodinný dom so súpisným číslom 458 na parcele C č. 210 spolu s rodinným domom so súpisným č. 461 na parc. C č. 216/1 a rodinným domom so súp. č. 3112 na parc. C č. 209/3, 209/4, 216/3 spolu s pozemkami o výmere 559 m2 v kú. Holíč

Rodinný dom č. 458 je radový , koncový,  murovaný dom , s 1 nadzemným podlažím, nepodpivničený,  napojený na elektrickú  sieť mesta , vykurovaný je  plynovým kotlom z domu súp. č. 3112.  Podľa stavebného zákona má dom charakter rodinného  domu.  Základy  sú betónové  bez  vodorovnej izolácie, podmurovka tehlová v priemernej výške do 50 cm, murivo murované z pálenej tehly  muriva hr.  60cm , deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky  vápenné hladké, stropy trámčekové bez  podhľadu.  Krov sedlový, krytina  strechy pálené obyčajné jednodrážkové,    klampiarske konštrukcie strechy a ostatné z pozinkovaného plechu,  fasádne omietky brizolitové  nad 2/3 omietanej plochy steny z 3 strán. Dvere   dýhované,  okná plastové, žalúzie plastové,  podlahy obytných  miestností kamenné, dlažby a podlahy ostatných miestností  z keramickej dlažby. Vykurovanie teplovodné, liatinové radiátory  elektroinštalácia  svetelná ,   elektrický rozvádzač  je   s  automatickým istením.  Vr. 2011 bol na dome vymenený krov, krytina strechy, klampiarske konštrukcie, vnútorné omietky, dvere, okná, bolo inštalované ÚK a elektroinštalácia.

Rodinný dom č. 461 je radový , koncový , murovaný , s 1 nadzemným podlažím, nepodpivničený.  Je  napojený na vodovodnú,  plynovú, kanalizačnú a elektrickú   sieť mesta ,  vykurovaný je plynovým kotlom  z domu č, 3112.  Základy  sú betónové bez  vodorovnej izolácie,  podmurovka tehlová v priemernej výške do 50 cm, murivo murované z pálenej tehly hr.  45 cm , deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky  vápenné hladké,  stropy  trámčekové s podhľadom .  Krov hambálkový,  krytina  z lepenkového šindľa, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu úplné, klampiarske konštrukcie ostatné z pozinkovaného plechu. Fasádne  omietky nad 2/3 omietanej plochy steny  brizolit  z   2strán,  dvere dýhované. Okná plastové s 2- vrstvovým zasklením , plastové žalúzie, podlahy obytných miestností  plávajúce, dlažby a podlahy ostatných miestností  z  keramickej dlažby. ÚK teplovodné, liatinové radiátory,  elektroinštalácia  svetelná a motorická,  televízny rozvod.   Rozvod vody z plastového potrubia teplej a studenej,  rozvod zemného plynu,  kanalizácia do verejnej siete z plastového potrubia. Zdroj TÚV je elektrický bojler, vybavením kuchyne je elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickými platňami,  odsávač pár,  drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka je na báze dreva. Vnútorným vybavením je umývadlo a sprcha, vodovodné batérie sú 2 ks pákové  nerezové a 1ks páková nerezová so sprchou,   záchod splachovací bez umývadla.  Vnútorné obklady sú kúpeľne,  sprchy  a kuchyne,  krb je s vyhrievacou vložkou, elektrický rozvádzač je  s  automatickým istením. Vr. 2011 bol dom modernizovaný a opravený. Boli vymenené vnútorné omietky,  krov s krytinou, klampiarske konštrukcie , fasádne omietky,  dvere , okná , žalúzie, podlahy  a dlažby. Bolo inštalované nové  ÚK,  elektroinštalácia ,  televízny rozvod.   rozvod vody,   rozvod zemného plynu,  kanalizácia, zdroj TÚV,  vybavenie kuchyne,  vnútorné vybavenie, vodovodné batérie ,  záchod, vnútorné obklady ,  krb a  elektrický rozvádzač.

Rodinný dom č. 3112 je samostatne stojaci,  murovaný , prízemný, s poschodím,   nepodpivničený,  napojený na vodovodnú, kanalizačnú a plynovú sieť mesta, vykurovaný je plynovým  kotlom. Prízemie: Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo murované z  pórobetónových kvádrov hr. 30 cm  ,  deliace konštrukcie z pórobetónových kvádrov ,  vnútorné omietky  vápenné hladké, stropy  keramické.  Hambálkový  kovový krov,  krytina z azbestocementových šablón na latách, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádne omietky nad 2/3 brizolitové z 3 strán,  nad  1/2  do 2/3 omietanej plochy steny v brizolit z 1 strany do 1/3 obklady keramické z 1 strany.  Schody  kovové točité , plastové dvere,  okná zdvojené plastové ,  plastové žalúzie,  podlahy obytnej  miestností  z  cementového poteru.  ÚK teplovodné, panelové radiátory, elektroinštalácia  svetelná  ,  televízny rozvod ,   rozvod zemného plynu,   Zdrojom   vykurovania je plynový značkový  kotol. Poschodie: Murivo murované z pórobetónových kvádrov hr. 30 cm  , deliace konštrukcie z pórobetónových kvádrov,  stropy  trámčekové s podhľadom.  Vnútorné omietky vápenné hladké.  Fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy steny brizolitové zo 4 strán,  dvere hladké , okná dvojité plastové, žalúzie plastové .  Podlahy  obytných miestností z PVC  dlažby a podlahy ostatných miestností z keramickej dlažby,  ústredné vykurovanie teplovodné , panelové radiátory. Elektroinštalácia svetelná a motorická ,  televízny rozvod, rozvod  vody teplej a studenej z pozinkovaného potrubia, rozvod zemného plynu, kanalizácia  z plastového potrubia do verejnej siete zdrojom teplej vody je elektrický bojler. Vybavením kuchyne je sporák elektrický s elektrickou rúrou,  nerezové drezové umývadlo a kuchynská linka na báze dreva.  Vnútorným vybavením je umývadlo a sprchovací kút,  vodovodné batérie  sú  2 ks páková nerezová a 1 ks páková nerezová so sprchou . Záchod  je splachovací bez   umývadla,  vnútorné obklady sú kúpeľne,  vane,  sprchy, WC a  kuchyne, elektrický rozvádzač s automatickým istením.  Dom  bol postavený v r. 1998  ako sklad a dielňa a neskôr bol rekolaudovaný na rodinný dom. 

Veranda je  prízemná,  pozostáva z 1 miestnosti . Je bez podmurovky, iba základové pásy, zvislé konštrukcie  drevené trámčekové jednostranne obité , podbitý krov  hambálkový, krytina  je z asfaltovaných šindľov. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, , vonkajšia i vnútorná úprava povrchov napustením impregnáciou. Dvere i okná plastové,  podlahy hrubé betónové,  svetelná elektroinštalácia.

Hospodárska budova je  prízemná,   pozostáva z 1 miestnosti. Základy sú betónové, zvislé konštrukcie murované hr. muriva 30 cm z  pálenej tehly, krov hambálkový, krytina  strechy pálené obyčajné jednodrážkové. Vonkajšie i vnútorné   omietky sú  hladké vápenné,   podlahy hrubé betónové. V r. 2011 bola budova opravená. Bol vymenený  krov,  krytina strechy klampiarske konštrukcie, vonkajšie a vnútorné omietky a povrchy podláh.

            

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1