Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Horné Otrokovce - 50% zľava

  • Horné Otrokovce 243, Horné Otrokovce
ID: #6049

Popis nehnuteľnosti:


Zľava 50%

Rodinný dom sa nachádza v intraviláne obce Horné Otrokovce, na južnom okraji zastavaného územia obce v zástavbe starších rodinných domov. Vzdialenosť do centra obce je cca 500 m, vzdialenosť do okresného mesta Hlohovec  je cca  10,0 km.

Rodinný dom je čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím. Spolu so susedným objektom rodinného domu na parc.č.472/1 tvorí dvojdom, pričom tieto dva domy majú spoločnú strechu a nie sú rozdelené nosnými múrmi. Dom bol daný do užívania v roku 1966 a v roku 1984 bola zrealizovaná prístavba zadnej časti domu. Suterén dispozične pozostáva z kotolne a skladových priestorov. Prízemie dispozične pozostáva z kuchyne, štyroch obytných miestností, dvoch chodieb, kúpeľne, WC, komory a skladu. Rodinný dom je zrealizovaný na betónových pásových základoch, zvislé obvodové konštrukcie sú zrealizované ako murované tehlové, resp. zo škvárových kvádrov s celkovou hrúbkou prevažne do 500 mm. Vnútorné nosné múry ako aj deliace konštrukcie sú taktiež murované. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom, strop nad suterénom je betónový monolitický. Strecha je valbová, pokrytá pálenou krytinou. Na prístavbe je strecha plochá, pokrytá natavovanými pásmi. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy povrchov sú riešené prevažne ako brizolitové omietky. Vnútorné úpravy povrchov sú riešené ako hladké vápenné omietky (výrazne poškodené plesňami). Keramické obklady sa nachádzajú v kúpeľni a vo WC.

Suterén

 Podlahy sú betónové. Vnútorné omietky sú hladké vápenné poškodené vlhkosťou. Okná sú jednoduché oceľové, vstupné dvere drevené. V kotolni sa nachádza kotol na tuhé palivo - nefunkčný a elektrický zásobníkový ohrievač vody.

Prízemie

Podlahy obytných miestností sú riešené prevažne ako PVC podlahové krytiny (poškodené plesňou), v ostatných miestnostiach sú prevažne  keramické dlažby, v kuchyni drevená palubovka - poškodená. Okná sú drevené zdvojené, vstupné dvere drevné, vnútorné dvere drevené s výplňou v pôvodných drevených zárubniach.  Kuchynská linka (pôvodná), dĺžky cca 3,0 m sa nachádza v kuchyni. V linke je zabudovaný plynový sporák s elektrickou rúrou a smaltovaný drez. V kúpeľni je umiestnené keramické umývadlo a smaltovaná obmurovaná vaňa. Vo WC sa nachádza záchod Kombi z roku 2010. Vykurovanie je riešené ako lokálne, štyrmi kusmi plynových vykurovacích telies GAMAT.

Rodinný dom je vybavený rozvodmi vody, TÚV, kanalizácie, zemného plynu a NN. Dom je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a zemného plynu. Pripojenie na rozvody NN je zrealizované zo susedného rodinného domu bez vlastnej prípojky a NN. 

Technický stav je veľmi zlý. Vnútorné povrchové úpravy sú na mnohých miestach poškodené plesňami. Tak isto aj podlahy pod PVC krytinami sú zavlhnuté a poškodené plesňou. Nadmerná vnútorná vlhkosť je spôsobená zemnou vlhkosťou a pravdepodobne aj zatekaním cez poškodenú strechu.

Hospodárska budova na parc.č.472/8

Za rodinným domom s.č. 243 sa nachádza hospodárska budova. Je v nej umiestnený priestor na garážovanie, letná kuchyňa a skladové priestory.

Objekt je zrealizovaný ako murovaný z plynosilikátových tvárnic, na betónových základoch. Strecha je plochá, pokrytá natavovacími asfaltovými pásmi, strop je betónový monolitický. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové - poškodené, vnútorné povrchové úpravy sú prevažne vápenné omietky. Podlaha je hrubá betónová. Dvere sú drevené, okná jednoduché drevené, garážové vráta plechové otváravé - poškodené. V objekte sa nachádza nefunkčné umývadlo. V objekte sú zrealizované vnútorné rozvody vody, kanalizácie a NN. Technický stav objektu je veľmi zlý, nie je na ňom vykonávaná pravidelná údržba.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 5 600 €

Poľnohospodárske objekty - Dražba 1/3 podielu areálu - Zvolenská Slatina - 1. kolo SF Soepenberg, Zvolenská Slatina