Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Jur nad Hronom - 1. kolo

  • Jur nad Hronom 171, Jur nad Hronom
ID: #6156

Popis nehnuteľnosti:


Rodinný dom č. 171 je samostatne stojaci , murovaný, so sedlovým krovom , vykurovaný  plynovým kotlom, napojený na inž. siete obce, odkanalizovaný do žumpy. Pozostáva z pôvodnej časti vybudovanej v r. 1964 a prístavby z r. 1978. 

Suterén je osadený do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m bez zvislej izolácie, murivo z monolitického betónu, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky  hladké vápenné,  železobetónové stropy, Fasádne omietky nad 1/3 do 1/2 omietanej plochy steny striekaný brizolit z 2 strán, do  1/3 striekaný brizolit z 1 strany, schody s povrchom z cementového poteru, hladké dvere, jednoduché okná,   dlažby a podlahy  z  tehlovej dlažby a cementového poteru. Svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvod vody z pozinkovaného potrubia studenej , rozvod zemného plynu, 1 ks ostatná vodovodná batéria.

Základy  sú betónové   s vodorovnou izoláciou,  podmurovka betónová v priemernej výške do 50 cm,  murivo murované z kameňa,  pálenej  a nepálenej tehly hr. 50 cm , deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké. Stropy trámčekové s podhľadom, krov sedlový, strecha s krytinou  z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie  strechy z pozinkovaného plechu úplné, klampiarske konštrukcie ostatné z hliníkového  plechu. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy steny  škrabaný brizolit z 3 strán, vápenné štukové  z 1 strany.  Dvere hladké, okná dvojité s 2 - vrstvovým zasklením, plastové žalúzie, podlahy  obytných miestností laminátové , dlažby  ostatných miestností  z keramickej dlažby.  Ústredné vykurovanie teplovodné, oceľové radiátory,  elektroinštalácia  svetelná a motorická , rozvod studenej  a teplej  vody z pozinkovaného potrubia, rozvod zemného plynu, garážové vráta doskové, kanalizácia do žumpy z plastového potrubia. Zdrojom TÚV je elektrický bojler, zdrojom vykurovania je plynový kotol , plynové kachle a kachle obyčajné  na tuhé palivo. Vybavením kuchyne je elektrický sporák s elektrickou rúrou, kombinovaný sporák , umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo smaltované  a kuchynská linka na báze dreva.  Vnútorným vybavením je umývadlo a sprcha , vodovodné batérie sú 2 ks páková nerezová a 1 ks páková nerezová so sprchou. Záchod je splachovací  bez umývadla,  vnútorné obklady sú kúpeľne, WC a kuchyne, elektrický rozvádzač  je  s  automatickým istením.

V r. 2012 bol dom opravený a  modernizovaný. Bola vymenená strešná krytina, klampiarske konštrukcie, vnútorné keramické obklady,  podlahy,  drevené okná a vstupné dvere  boli nahradené plastovými.

Letná kuchyňa

je  prízemná, vymurovaná na základových pásoch , hr. muriva 40 cm z  betónových tvárnic, stropy sú trámčekové s podhľadom,  krov hambálkový, krytina  je plechová pozinkovaná. Vonkajšie i vnútorné omietky  sú hladké vápenné, drevené zvlakové  dvere, okná zdvojené drevené,  podlahy  hrubé   betónové , rozvod studenej a teplej  vody,  elektroinštalácia svetelná a motorická. Kanalizácia z kuchyne,  vykurovanie   lokálne 1  ks  kachieľ  na tuhé  palivo. Vnútorným vybavením je umývadlo s batériou a kuchynský sporák na tuhé palivo.

Prístrešok

je bez podmurovky, iba základy  pod stĺpikmi, zvislé konštrukcie tvoria drevené stĺpiky,   krov pultový. Krytina  je z plechová pozinkovaná,  podlahy kamenné.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1