Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu v Nemšovej a pozemku v Trenčíne - 1. kolo

  • Závadská 820/120, Nemšová
ID: #6142

Popis nehnuteľnosti:


Predmetom dražby je pozemok v Trenčíne, katastrálne územie Hanzlíková - jedná sa o záhradu na ulici Višňová (418 m2) a spolu s tým sa draží rodinný dom v Nemšovej, kat. územie Ľuborča s pozemkami okolo domu (690 m2).

Dátum konania dražby: 28.07.2021 o 10:00 h (dražobná miestnosť bude otvorená od 09:30. Dražba sa uskutoční v Trenčíne v penzióne Na Sihoti, Jiráskova 5.

Obhliadky sa uskutočnia nasledovne:

Rodinný dom v Nemšovej-Ľuborči: 

Obhliadka č. 1 dňa 12.07.2021 o 10:00 h 

Obhliadka č. 2 dňa 21.07.2021 o 10:00 h

Záhrada v Trenčíne - kat. územie: Hanzlíková (ul. Višňová):

Obhliadka č. 1 dňa 12.07.2021 o 10:45 h

Obhliadka č. 2 dňa 21.07.2021 o 10:45 h

 

Rodinný dom s.č. 820 na p.č. 259/1, kat.úz. Ľuborča

Predmet dražby nebol znalcovi na zameranie a obhliadku sprístupnený, preto je technický  popis stavby prevzatý z dostupných materiálov.

Rodinný dom s.č. 820 je samostatne stojaci, nepodpivničený . Je postavený na betónových základoch. Má jedno nadzemné podlažie a nadstavbu podkrovia. Dom bol postavený v roku 1950 s nadstavbou podkrovia a prístavbou na prízemí realizovanou v roku 2009. Prístavba z roku 2009 pozostáva z izby, kuchyne a kúpeľne s WC.

I.NP

Prízemie domu dispozične pozostáva z nasledovných miestností: krytý vstup, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, izba, obývacia izba a  ďalšia izba.

Dom je založený na betónových základoch s vodorovnou hvdroizoláciou, obvodové murivo je vyhotovené z tehál, priečky tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, strop drevený trámový s rovným podhľadom, krov drevený s vaznicovou sústavou, krytina plechová, klampiarske konštrukcie strechy a ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu, Vonkajšie omietky sú vyhotovené na báze umelých látok s kontaktným zatepľovacím systémom. Schody do podkrovia sú vyhotovené z mäkkého dreva bez podstupníc, dvere plné a zasklené dýhované, okná drevené EURO s dvojvrstvovým zasklením, okenné žalúzie kovové. Podlahy obytných miestnosti - veľkoplošné laminátové,  v kúpeľni a vo WC keramická dlažba, v ostatných miestnostiach prevláda - laminátová podlaha. Vykurovanie je  teplovodné s rozvodom z oceľových pozinkovaných rúr cez oceľové panelové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, vyhotovený je rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vyhotovený je aj rozvod plynu ku sporáku v kuchyni a ku kotlu ÚK. Kanalizácia je zvedená do žumpy. Zdrojom TÚV je kotol ústredného vykurovania, vykurovanie domu je zabezpečené turbo kotlom na plyn.

V kuchyni by sa mala nachádzať kuchynská linka dĺžky 3,0m , sporák plynový s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka.

V kúpeľni s WC sa nachádza jednoduchá akrylátová vaňa a keramické umývadlo. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC.

Nadstavba podkrovia:

Nakoľko nebola stavba znalcovi na obhliadku a zameranie sprístupnená nebolo možné zistiť ani dokončenosť podkrovného podlažia. Z tohto dôvodu sa uvažuje ako o nedokončenom podkroví.

Murivo podkrovia je vyhotovené z pórobetónových tvárnic, stropy s rovným podhľadom ( dokončené na 50%), klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu - dokončenosť 20%, vonkajšie omietky - dokončenosť 100%, dvere plné s presklením dýhované a z tvrdého dreva - dokončenosť 50%. Okná drevené eurookná - 100%. Priečky z tvárnic nevyhotovené, podlahy nevyhotovené, elektroinštalácia - svetelná vyhotovená na 20 %, balkón o výmere nad 5m2 v zmysle obhliadky dokončený.

Rozostavaná garáž na p.č. 295/2

Stavba rozostavanej garáže je postavená na pozemku KN p.č. 295/2. Garáž je postavená na betónových základoch . Obvodové murivo je vyhotovené z betónových  tvárnic, strop nie je vyhotovený. Zastrešenie stavby je vyhotovené  krovom s krytinou  z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú navrhnuté z pozinkovaného plechu - neboli v deň obhliadky vyhotovené. Podlaha je v zmysle predloženého ZP navrhnutá z keramickej dlažby, vráta na diaľkové ovládanie segmentové vyklápacie. Vonkajšie ani vnútorné omietky neboli vyhotovené. V garáži bude vyhotovený aj rozvod elektro , v deň obhliadky nebol vyhotovený.

Rozostavaná garáž je samostatne prístupná z miestnej prístupovej komunikácie cez prístrešok. Strecha prístrešku tvorí pokračovanie strechy garáže.

Stavba bola zrealizovaná v roku 2009. Od tej doby nebola dokončená.

Dielňa s kuchyňou a kúpeľňou

Predmetom dražby je aj dielňa s kuchyňou a kúpeľňou, postavená v zadnej časti za rodinným domom. Stavba je čiastočne podpivničená a má jedno nadzemné podlažie.

Podpivničenie je v hĺbke 2,0 m od okolitého terénu bez zvislej hydroizolácie, zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené z monolitického betónu prekladané lomovým kameňom, priečka murovaná tehlová, strop železobetónový s rovným podhľadom, elektroinštalácia - svetelná.

Nadzemné podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : dielňa, kúpeľňa a kuchyňa.

Obvodové murivo hr. 30 cm z tehál, priečky  sú tehlové s vápennou štukovou omietkou, strop betónový monolitický s rovným podhľadom, krov drevený hambálkový, krytina z cementových drážkoviek, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádna omietka vápenno-cementová, dvere hladké plné, okná dvojité s dvojvrstvovým zasklením, podlahy z keramickej dlažby, v dielni cementový poter, vykurovanie lokálne GAMATY na plyn, elektroinštalácia motorická a svetelná, rozvod studenej, inštalácia zemného plynu, vráta plechové, kanalizácia do žumpy, zdrojom teplej vody je plynový ohrievač.

Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové s odkvapávačom, kuchynská linka z dreva rozvinutej šírky 1,6 m.

Vaňa s obkladom oceľová smaltovaná, vodovodné obyčajné, záchod splachovací, vnútorné obklady v prevažnej časti kúpeľne výšky 1,2 m.

Chlievy

Predmetom ohodnotenia je samostatne stojaca hospodárska stavba, umiestnená  za rodinným domom a za dielňou s letnou kuchyňou. Stavba je postavená na betónových základoch bez podmúrovky. Obvodové murivo je vyhotovené z  tehál, strop železobetónový, krov hambálkový. Zastrešenie je riešené krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Stavba bola postavená v roku 1950

Prístrešok pred garážou

Pri výstavbe garáže bol postavený aj prístrešok pred samotným vstupom do garáže. Prístrešok je postavený na betónových základoch s podmúrovkou z betónových tvárnic. Obvodová konštrukcia je vyhotovená z drevených zvislých dosiek, ktorá tvoria v časti aj oplotenie domu. Prestrešenie je riešené pokračovaním krovu garáže s krytinou z pozinkovaného plechu. Podlaha betónová.

 

Pozemky kat.úz. Hanzlíková (obec Trenčín)

Predmetom dražby je pozemok KN p.č. 241 je evidovaný v katastri nehnuteľností ako záhrada, pozemok KN p.č. 242/2 je vedený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sú rovinaté, umiestnené v zastavanom území mesta Trenčín, k.ú. Hanzlíková. Pozemky sú oplotené.

Prístup k pozemkom je priamo z ulice Višňová. Celková výmera pozemku je 418 m2.

V danej lokalite je možnosť napojenia sa na verejný rozvod elektro, vodu, kanalizáciu a plyn. Inžinierske siete sú vedené v miestnej prístupovej komunikácii.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1