Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Plášťovce - pripravujeme

  • Plášťovce 589, Plášťovce
ID: #6082

Popis nehnuteľnosti:


Rodinný dom s.č.589

Predmet dražby je samostatne stojaca stavba rodinného domu so s.č.589 na parc.KN č.3845/14 nachádzajúca sa v k.ú Plášťovce, obec Plášťovce.

Dispozičné riešenie prízemia je nasledovné: chodba, kúpeľňa, kuchyňa a izba.Vek stavby je 61 rokov.

Mimoriadne deštrukčne zmeny v nosných konštrukciách stavby nie sú viditeľné, avšak zanedbaná údržba je viditeľná hlavne na vonkajších omietkach ako i skorodovaných klampiarskych konštrukciách.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - xylolit, palubovky, dosky

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - sporák na tuhé palivo;  - drezové umývadlo oceľové smaltované;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - ostatné

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - na tuhé palivá obyčajné

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický,

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

Chliev

Stavba chlieva pre ošípané je postavená v časti dvora na parc.KN č.3845/14 so sedlovou hambálkovou konštrukciou s dipozíciou výbehovej a chlievovej časti. Nadzemné podlažie- Základy - betónové, podmurovka betónová- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

Sklad

 Stavba skladu je postavená v časti dvora tesne za stavbou RD a teda v prieluke medzi domom a prírodnou kamennou stenou s pultovou krovnou konštrukciou a s dispozíciou jednej miestnosti. Technické riešenie:1. Nadzemné podlažie- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 13 950 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 3. kola dražby domu - Liptovský Hrádok Dovalovo, Liptovský Hrádok