Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Veľký Meder - 1. kolo

  • Lesná 432/56, Veľký Meder, Veľký Meder
ID: #6237

Popis nehnuteľnosti:


Rodinný dom s.č.432 na parc. KN č.981/1

Predmetom dražby je samostatne stojaca stavba rodinného domu so s.č.432 s prízemím  a s rozčlenením na pôvodnú i prístavbovú časť.

Pôv.stavba – prízemie:

Dispozične pozostáva z ob.izby kuchyne,kúpelne s presahom do prístavby a 2-och izieb.

Prístavba – prízemie:

Dispozične pozostáva z predsiene, WC, kotolne, časti kúpľlne ako i krytej vstupnej chodby.

Vek pôvodnej stavby rod.domu je k roku vypracovania zn. posudku je 63 rokov. Vek prístavby je 18 rokov.

1. Nadzemné podlažie

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm-nameraná hrúbka 68 cm,

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové v časti prístavby chodby chýba palubovkové podbitie

- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - lepenkové lepenkový šindeľ; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky -omietky na báze umelých látok;

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - u vane;   - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene);

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou;  - odsávač pár;  - drezové umývadlo  plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)-5,5 m;

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová;  - umývadlo 2 x;  vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou 1 x;  - pákové nerezové 3 x; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene;

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na elektrinu;

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický kombinovaný s ÚK;- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové 1 x;

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

Stavba letnej kuchyne so s.č.3430 na parc.č.981/3

 Stavba letnej kuchyne je postavená na parc.č.981/3 s dvomi samostatnými miestnosťami a u jednej z nich vytvorenou sociálnou časťou.

    

1. Nadzemné podlažie

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové bez podmúrovky;

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm;

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - asfaltové šindle; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky);

- Úpravy vonkajších povrchov - omietky na báze umelých hmôt;

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka;

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s izolačným dvojsklom;

- Podlahy - keramická dlažba;

- Vnútorné vybavenie - elektrický zásobníkový ohrievač- chýba;  - umývadlo s batériou

- záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi - 1 ks;

- Vnútorné rozvody vody - studenej a teplej z centrálneho zdroja;

- Vnútorné rozvody kanalizácie - z kúpeľne- 1 x;

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty s dokončenosťou na 75% chýbajú vypínače i zásuvky;

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 69 600 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 2. kola dražby domu - Nálepkovo Letná 353/47, Nálepkovo

  • 266.00m2
  • 4