Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Veľký Ďur - 2. kolo

  • Mochovská 555/21, Veľký Ďur-Horný Ďur, Veľký Ďur
ID: #6202

Popis nehnuteľnosti:


Predmetom dražby je samostatne stojaca stavba RD so s.č. 555 s vytvoreným prízemím ako i s poschodím postavená na parc. č.1475/8 s obmedzeným prístupom cez prístupovú parcelu č.1475/4 ktorej šírka je necelých 5 m s umiestnenou žumpou v čele pozemku. Obmedzený prístup je potom i na dvorné a záhradné parcely vzhľadom na ich šírku. Do priestoru záhrady je taktiež možný prístup iba pešo. 

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi na zameraní sprístupnený, stavebnotechnický popis: jednotlivých podlaží je odpísaný zo ZP č. 253/2018 vypracovaného Ing. Rudolfom Veselým.

Dispozičné riešenie prízemia jednotlivých podlaží je nasledovné.

1.N.P- prízemie

Dispozične pozostáva z 3 izieb, zádveria, chodby so schodiskom do poschodia, kúpeľne, kuchyne a komory.

2.N.P- poschodie

Dispozične pozostáva z 3 izieb, chodby s priestorom schodiska, kúpeľne, samostatného WC, kuchyne, komory ako i loggie.

     Vek stavby ku dňu vypracovania ZP bol 36 rokov, tohto času 37 rokov.

      V obvodovom murive a v základových konštrukciách nie je vidieť deštrukčné zmeny, ktoré by mohli ohroziť životnosť stavby rodinného domu a ani znalec Ing. Veselý ich v ZP č. 253/2018 neuvádza. Stavba RD je však dlhšiu dobu neobývaná pravdepodobne bez údržby ktorú však neviem detailne posúdiť nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený na znalecké zameranie. Na loggiu chýba časť výplne z dreva.         

Drobná stavba letnej kuchyne s hosp. časťou na parc.1475/5

      Stavba letnej kuchyne s hospodárskou časťou je postavená v časti dvora na parc.KN č.1475/5. Konštrukčne je stavba zhotovená so stavebnotechnickým popisom v časti prízemia uvedenom s nedokončenosťou u vonkajšej omietky v chrbte stavby.

Dispozične riešenie stavby nebolo možné zistiť z dôvodu nesprístupnenia na znaleckom zameraní, avšak je viditeľné, že stavba pozostáva z časti letnej kuchyne ktorá je prevažujúca ako i z hospodárskej časti. Stavba je bez deštrukčných zmien v základových a v nosných konštrukciách. Životnosť sa predpokladá cca 80 rokov.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové , podmúrovka betónová;

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov- pálená tehla i siporex s hrúbkou do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické;

- Strecha - krytina na plochých strechách - z asfaltových privarovaných pásov

- Úpravy vonkajších povrchov - brizolit, avšak v chrbte stavby omietka chýba a tak u danej položky sa uvažuje so 75% dokončenosťou;

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - uvažujem dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty;

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1