Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu / Revúca

  • Revúca
ID: #5777

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Revúca, ul. Kúpeľná  č. 479/3

Dátum konania dražby: dňa 07.02.2018
Čas konania dražby: 10:00 hod.
Miesto konania dražby: Euromotel, Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota - salónik na prízemí

Najnižšie podanie: 42 500 eur
Dražobná zábezpeka: 5 000 eur

Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 1122017

Termín prvej obhliadky: dňa 22.01.2018 o 09:30 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 05.02.2018 o 09:30 hod.

Rodinný dom súp.  č. 479

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp. č. 479  spĺňa podmienky § 43 b,  Zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon), kde rodinný dom je obytný dom, v ktorom najmenej polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, je určený predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie a má najviac tri byty,  dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom súp. č. 479  situovaný na parcele CKN č. 1244  na okraji obce Revúca, katastrálne územie Revúca, okres Revúca.  Dom bol daný do užívania v roku 1967. V roku 2005 bola zhotovená čiastočná rekonštrukcia interiéru. Opotrebenie bude stanovené lineárnou metódou.

Dispozičné riešenie:

I. podzemné podlažie: kuchynka,chodba,kotolňa, pivnica

I. nadzemné podlažie: chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC, 3xizba

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 1. NP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. PP - PVC, guma; 1. NP - mäkké drevo bez podstupníc

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - rámové s výplňou; okná - 1. PP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; 1. NP - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. PP - sporák na tuhé palivo; 1. PP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - umývadlo; 1. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

- Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP - liatinové  a kameninové potrubie; 1. NP - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami

- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 45 900 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu rodinného domu / Kračúnovce - CENA DOHODOU 265, Kračúnovce

  • 307.00m2
  • 6
dražba 41 850 €
dražba 40 100 €

Byty - 4 izbový byt Dražba 4 - izbového bytu/Handlová/okr. Prievidza Morovnianska, Handlová

  • 81.80m2