Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Horné Trhovište - 1. kolo

  • Horné Trhovište 106, Horné Trhovište
ID: #6069

Popis nehnuteľnosti:


Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom.

Nehnuteľnosť je dispozične riešená nasledovne:

Prízemie: vstup, chodba, WC, jedáleň, kuchyňa, kúpeľňa, špajza, letná kuchyňa, komora, sklad, výlez a dve obytné miestnosti.

V rozmedzí rokov 2009 a 2012 boli realizované nové vnútorné inštalačné rozvody elektrickej energie, vody, kanalizácie, anténny rozvod, úpravy vnútorných povrchov, rozsiahla výmena podlahových konštrukcií vrátane podkladových vrstiev, výmena okien, časti dverí, lokálnych vykurovacích telies, rekonštrukcia a modernizácia priestorov kuchyne, kúpeľne a novo zriadený priestor WC a zariadenia na prípravu TÚV. Predmetná časť objektu vyžaduje ešte dohotovenie povrchových úprav novo vybudovaných zvislých konštrukcií a vstupu.

Po realizovaných úpravách dobrý technický stav prednej časti domu nekorešponduje so stavom dosiaľ nezrekonštruovaných častí domu v zadnej časti pôdorysu. ktoré vyžadujú rozsiahlejšie úpravy vrátane sanácie prvkov dlhodobej životnosti, kde v predmetnej časti domu boli lokalizované aj lokálne narušenia stropnej a strešnej konštrukcie.

 Rodinný dom je v rámci štruktúry inžinierskych sietí lokality pripojený na uvedenú infraštruktúru samostatnými prípojkami vody, plynu, kanalizačne odvedený do zberného rádu obecnej kanalizácie a v rámci stavebných úprav hlavnej stavby bola vybudovaná nová zemná káblová prípojka elektrickej energie.   

Základy sú prevažne z monolitického betónu, podmurovka omietaná s výškou prevažne do 500 mm. Obvodové zvislé konštrukcie prízemia sú murované z konštrukčných materiálov rôzneho zastúpenia a hrúbok. V prednej pôvodnej časti je zastúpené podľa predpokladu zmiešané murivo s minoritným zastúpením aj nepáleného materiálu skladobnej hrúbky nad 400 mm, zadné prístavby sú realizované z pálených tehál v hrúbkach muriva 150 do 300 mm. nové murivo vstupu z tehlových tvárnic hrúbky do 150 mm. Za prevažujúce murivo v rámci tvorby RU podlažia je stanovená položka murivo z iných materiálov hrúbky nad 400 do 500 mm. Priečky sú tehlové v hrúbkach 100 a 150 mm, nové deliace konštrukcie z pórobetónových priečkoviek.

Strecha je zrealizovaná ako pultová, krytina je pravdepodobne plechová. Vonkajšie povrchové úpravy štítových častí obvodových múrov nie sú zrealizované.

Do dverných vnútorných otvorov podlažia sú osadené prevažne drevené dvere hladké v oceľových zárubniach. Okná sú prevažne plastové s izolačným sklom. Fasády sú opatrené  z dvoch strán prevažne z brizolitu a ďalšie plochy sú omietnuté hladkými omietkami. Fasádne obklady nie sú zastúpené, soklová časť domu je omietnutá. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné konštrukcie prevažne z hliníkového plechu. Podlahy v obytných miestnostiach prízemia majú prevládajúcu nášľapnú vrstvu z laminovaných veľkoplošných parkiet, v ostatných miestnostiach sú podlahy z cementového poteru, laminovaných parkiet a keramickej dlažby. Podlažie má vybudovaný systém lokálneho vykurovania vnútorných priestorov s plynovými ohrievačmi v počte 2 ks, v kúpeľni el. ohrievač a v rámci obývacej izby je osadená kachlová pec. Nová elektroinštalácia na podlaží je istená poistkovými automatmi. Na prízemí je inštalovaný rozvod studenej vody z verejného vodovodu a teplá úžitková voda sa v rámci objektu pripravuje v el. zásobníkovom ohrievači umiestnenom v špajzi. WC s misou typu kombi je umiestnené v samostatnej miestnosti bez umývadla a je odkanalizované spolu s kúpeľňou a kuchyňou do verejnej kanalizácie v rámci miestnej komunikácie. V kuchynskej časti je osadená kuchynská linka rozvinutej šírky 2,8 m s dvierkami z prírodného dreva, nerezovým drezom s pákovou batériou a na varenie  slúži kombinovaný sporák. V kúpeľni je osadený sprchovací kút a keramické umývadlo so skrinkou s pákovými vodovodnými batériami.

Garáž

Stavba garáže má dve podlažia:

1. Podzemné podlažie

Podzemná časť objektu garáže má steny z monolitického betónu, strop zo železobetónovej dosky, prístupná je pomocou betónového schodiska a podlaha je z udusanej zeminy.

1. Nadzemné podlažie

Murovaná garáž je postavená na parc.č.729/53 vedľa rodinného domu s.č.106 z pravej strany pozemku, je zakreslená na príslušnej katastrálnej mape a evidovaná ako samostatná stavba na liste vlastníctva č.351. Objekt bol postavený podľa získaných informácií okolo roku 1974. Základy objektu sú  z monolitického betónu bez podmurovky. Stenové konštrukcie sú vyhotovené z plynosilikátových kvádrov hr. 250 mm. Stropnú konštrukciu tvorí podbitie plytkej pultovej strechy. Fasáda garáže je opatrená hladkou omietkou ako aj vnútorné povrchy stien garáže. Strecha je plytká pultová s vrchnou krytinou z plechových vlnoviek. Okno je oceľové jednoduché a podlaha z cementového poteru. Do garáže vedú garážové plechové dvojkrídlové vráta a ku schodisku do suterénu drevené dvere. Elektroinštalácia je svetelná.

Drevená šopa

Konštrukcia drevenej šopy je situovaná v prednej pravej časti pozemkov parc.č.729/18 z pohľadu uličnej zástavby. Nosná drevená konštrukcia je jednostranne opláštená drevenými doskami. Pultová strecha je pokrytá jednodrážkovou pálenou škridlou. Drevené doskové dvere.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 55 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinný dom s pozemkom / Zlaté Klasy-Rastice Horná 285/7, Zlaté Klasy

  • 186.80m2
dražba 50 310 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 3. kola dražby domu - Hliník nad Hronom Námestie SNP 117, Hliník nad Hronom

  • 386.00m2
  • 2
dražba 54 300 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Topoľníky - Zľava Trhová 549/16, Topoľníky

  • 125.94m2
  • 3