Detail nehnuteľnosti

Dražba trojizbového bytu č. 3 - Bratislava-Ružinov - zľava 25%

  • Uránová 3265/13, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Ružinov
ID: #6316

Popis nehnuteľnosti:


25% zľava zľava z ceny stanovenej znaleckým posudkom. Cena po zľave 150 000 EUR.

Bytový dom súp. č. 3265, sa nachádza na parc. č. 15677/11 až 17, na  ul. Uránová č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13, v hlavnom meste Bratislave – m.č. Ružinov, katastrálne územie Ružinov. Obytný dom v ktorom sa predmet dražby nachádza je murovaný, vodorovné konštrukcie sú železobetónové, dom je s plochou strechou. Bytový dom má 4 nadzemné podlažia a suterén. V suteréne bytového domu  sa nachádzajú spoločné priestory, na ostatných podlažiach sú byty. Predmet dražby sa nachádza v krajnej sekcii bytového domu na prízemí.  Vchod  do bytového domu je z  ulice Uránová ako aj z dvorovej časti domu.

Bytový dom bol odovzdaný do užívania  roku 1965. Je napojený na všetky inžinierske siete. Dom je zateplený, má opravenú strechu, prevedená bola čiastočná úprava povrchov stien a podláh v spoločných priestoroch, menené okná a vchodové dvere, zrealizovaná rekonštrukcia balkónov. Založený je na betónových základových pásoch. Zvislé konštrukcie sú murované. Vodorovné konštrukcie sú železobetónové. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná v spoločných priestoroch sú plastové. Vchodové dvere sú hliníkové. Schody sú železobetónové. Objekt je opatrený bleskozvodom. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné hladké opatrené olejovým náterom. Povrchy podláh v spoločných priestoroch tvorí terazzo a keramická dlažba. Vchod do domu je zabezpečený elektrickým čipom.

Bytový dom, v ktorom sa predmet dražby nachádza bol daný do užívania v roku 1965, t.j. vek domu je k dátumu vyhotovenia znaleckého posudku na účel dobrovoľnej dražby 58 rokov.  Súčasný technický stav objektu je dobrý, zodpovedajúci primeranej a pravidelnej údržbe.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné užívanie. Sú to najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, vchody, schodiská, chodby, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, a to najmä: kočikárne, sušiarne, práčovne, žehliarne, WC, miestnosť pre upratovačky, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Popis bytu:

Na základe skutočnosti, že predmet dražby: byt č. 3, na prízemí, vchod Uránová č. 13 nebol znalcovi na znaleckom zameraní sprístupnený, znalec vychádzal pri vypracovaní znaleckého posudku z poskytnutých a dostupných informácií – popisu bytu –  a to  z poskytnutého pôvodného znaleckého posudku č. 420/2017, ktorý bol vypracovaný Ing. Martinou Grexovou, zo dňa 02. 08. 2017, ktorý má dražobník k dispozícii.

Popis bytu prebratý z pôvodného znaleckého posudku z r. 2017:

Byt číslo 3 sa nachádza na prízemí štvorpodlažného bytového domu so suterénom, v Bratislave, na Uránovej ulici, orientačné číslo 13. Byt pozostáva z 3 obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Byt je v pôvodnom stave. Povrchy podláh v obytných miestnostiach tvoria drevené parkety, v hygienických zariadeniach keramická dlažba, v ostatných PVC. Steny a stropy miestností sú upravené stierkovými omietkami. V kúpeľni, na WC a v mieste kuchyne je keramický obklad stien. Bytové jadro je murované. Súčasťou kúpeľne je smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. WC je so splachovacou nádržkou kombi. Okná v byte sú zdvojené drevené. Dvere sú drevené hladké plné. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú liatinové. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez, kombinovaný sporák. V byte je rozvod studenej a teplej vody, plynu a kanalizácia. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami.

Podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je:  7156/493814

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1