Detail nehnuteľnosti

Dražba viacúčelovej stavby - Tešedíkovo - pripravujeme

  • Tešedíkovo 991, Tešedíkovo
ID: #6155

Popis nehnuteľnosti:


pripravujeme - Zľava 25%

Rodinný dom  s.č.991 na parc.č.1648/4

      Predmetom dražby je rodinný dom so s.č.991 na parc.č. 1648/4 s prízemím využitím ako predajňa so skladom a nadstavby podkrovia RD.

Nadstavba podkrovia dispozične pozostáva z priestoru schodiska, kuchyne, 4 izieb, fitness, kúpeľne, samostatného WC, spojených chodieb, šatníka a kotolne.  

Užívanie je od roku 2006, predpokladaná životnosť je sto rokov. Údržba stavby je primeraná veku a kvalite stavby. 

    

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig, deliace konštrukcie tehlové priečkovky; vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové v poslednej izbe však podbitie krovnej konštrukcie nie je urobené i so zateplením

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - nedokončené iba stierka bez omietok na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sádrové v poslednej izbe však chýbajú; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové v čelných izbách sú iba rolety

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - lepené PVC, v poslednej izbe však chýbajú; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby;

- Vybavenie kuchýň - sporák plynový s elektrickou rúrou;  - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)- 2,9 m;

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou;  - umývadlo 1 ks; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu 1 ks ako i 1 ks páková nerezová;

záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely-chýba v poslednej izbe; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním;

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie 1 ks;

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

- Konštrukcie naviac - klimatizačná jednotka;

 Stavba predajne a skladu kŕmnych zmesí na parc.KN č.1648/4

      Stavba predajne a skladu kŕmnych zmesí je postavená na parc.KN č.1648/4 a nachádza sa v obci Tešedíkovo. Jedná sa o časť stavby RD s predajňou a skladom. Predajná a skladová časť je umiestnená v prízemí.

Vykurovanie je ústredné cez plechové radiátory s osadeným samostatným kotlom ÚK, avšak s možnosťou prepojenia  i na obytnú časť nadstavby podkrovia. Okná sú osadené plastové, dvere plné hladké alebo plástové. Stropy sú drevené trámové s podhľadom alebo bez podhľadu slúžiace, ako stratené debnenie vzhľadom na železobetónovú stropnú konštrukciu nad nimi.

Stavba je postavená na bet. základových konštrukciách i s nízkou podmúrovkou a s obvodovým murivom s  nameranou hrúbkou 44cm. Krovná konštrukcia je sedlová s pálenou krytinou "Tondach", krovná konštrukcia je opatrená bleskozvodom, klampiarske konštrukcie sú medené, avšak parapetné plechy nie sú osadené.

1.N.P- prízemie - z roku 2006, prístavba

Dispozične stavba pozostáva z predajne, priestoru kancelárie, skladu ako i schodiska vedúceho do podkrovia RD.

Vnútorné vybavenie - osadená klimatizačná jednotka.

1.N.P- prízemie - z roku 2001- pôvodne baliarne

Dispozične stavba pozostáva z kancelárie, chodby, kúpeľne, samostaného WC a kuchyne s kotlom ÚK.

Kuchyňa pozostáva z osadeného závesného plynového kotla s ohrevom TÚV, kuchynská linka na báze dreva z rozvinutou šírkou 2,10 m, umývací drez je nerezový s výtokovou pákovou batériou, obklad steny za kuchynskou linkou nie je urobený, avšak je osadená špeciálna vode odolná doska.

1.N.P- prízemie - z roku 2004, prístavba 

Dispozične stavba pozostáva z dvoch miestnosti na uskladnenie vajec s prechodom do časti prístavby z roku 2006.

Vnútorné vybavenie- osadená klimatizačná jednotka.

1.N.P- prízemie - z roku 2006- prístavba

Dispozične stavba pozostáva zo skladovej miestnosti a ďalšej časti so zasahovaním do priestorov na uskladnenie vajec.

Osadené je umývadlo s pákovou batériou.

Stavba užívaná od roku 2001.

Vek časti prístavby skladov vajec je spojený s rokom 2004 a posledná časť prístavby skladu s rokom 2006

Prístrešok na parc.KN č.1648/1

      Stavba prístrešku je pristavená k stavbe RD s predajňou a skladom so s.č.991 na parc.KN č.1648/1 ktorá je parcelou dvora. Konštrukčne je stavba zhotovená z kovovej nosnej konštrukcie v prevažujúcej časti bez výplne stien. V menšej časti je však vytvorený ľahký strop s uložením OSB dosky i so stenovou výplňou, ako i vstup dverami plnými hladkými. Krovná konštrukcia je pultová s krytinou Lexan. Krovná konštrukcia stavby je pultová s krytinou - plech pozinkovaný. Obvodová vyplň stien nie je urobená. Vonkajšie ako i vnútorná úprava stien je s nátermi. Elektroinštalácia  je urobená svetelná. 

V dispozičnom riešení stavba pozostáva z otvoreného prevažujúceho prístrešku ako i malej uzatvorenej skladovej časti. Užívanie od roku 2011

Stavba výrobne kŕmnych zmesí na parc.č.1647/5

       Stavba výrobne kŕmnych zmesí je postavená na parc.KN č.1647/5 a je 2 podlažná s prechodom do krovnej časti. Nosná konštrukcia stavby je z kovovej  nosnej konštrukcie s nosným železobetónovým trámom v strede stavby u stropu prízemia a s bočnou jednostranne vymurovanou železobetónovou stenou s povrchovou úpravou vápenné hladké omietky. Stropy sú kovové s plechovou hrubšou výplňou. Schodište je kovovej konštrukcie až do krovnej konštrukcie bez podstupníc. Krovná konštrukcia stavby je ľahšia kovovej konštrukcie s krytinou plech pozinkovaný. Vonkajšie ako i vnútorná úprava stien kovových konštrukcií sú opatrené nátermi. Elektroinštalácia  je urobená na 380 V s rozvodnou skriňou.  Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.

V dispozičnom riešení stavba pozostáva z dvoch podlaží s vnútorným vybavením pre spracovanie a plnenie do vriec kŕmnych zmesí.

Užívanie od roku 2011.

Prístrešok u stavby výrobne kŕmnych zmesí na parc.KN č.1647/3

       Predmetom dražby je aj prístrešok u stavby výrobne kŕmnych zmesí postavená na parc.KN č.1647/5, stavba je jednopodlažná a slúži ako prístrešok pred vstupom do výrobne a je s osadenými dvoma zásobníkmi na krmivo pre výrobňu kŕmnych zmesí. V podlahe je osadená montážna jama patriaca do stavebnej časti. Nosná konštrukcia stavby je z kovovej  nosnej konštrukcie bez výplne. Krovná konštrukcia stavby je ľahšia - sedlovej kovovej konštrukcie s krytinou - plech pozinkovaný. Vonkajšie ako i vnútorná úprava stien kovových konštrukcií sú opatrené nátermi. Elektroinštalácia  je urobená na 380 V s rozvodnou skriňou.  Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.

V dispozičnom riešení stavba pozostáva z jedného otvoreného priestoru.

Užívanie od roku 2011

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 155 250 €

Byty - 5 a viac izbový byt Príprava 3. kola dražby 2 bytov (268 m2) - Dolný Kubín Dolný Kubín

  • 268.00m2
  • 8