Detail nehnuteľnosti

Dražba 1 - izbového bytu/Martin - Záturčie

  • Nálepkova, Martin
ID: #5743
dražba 25 300 €

Popis nehnuteľnosti:


Ide o murovaný obytný dom - trojpodlažné objekty s podzemným podlažím ktorý bol vybudovaný ako súčasť uzatvoreného bytového komplexu s podstavanou občianskou vybavenosťou - obchodmi a zariadeniami služieb vo vedľajšom dome a  s vnútorným átriom s prístupom do dvora cez pasáž.  V átriu vo dvore je vybudovaná parková zeleň, ihriská a oddychové plochy pre užívateľov domu. Dom má charakter chodbového domu s dvomi vchodmi od ul. Nálepkovej a zadnými vchodmi do dvora. Vo vchode č. 1 je umiestnené celkom 42 bytových jednotiek. V suteréne je osadená výmenníková stanica tepla. Obytný dom je postavený z tehál klasickou stavebnou technológiou, pričom jeho konštrukčné prvky dlhodobej aj krátkodobej životnosti sú vo veľmi  dobrom technickom stave.  Nosné steny sú vymurované v hrúbky 530 mm vrátane zateplenia a deliace steny v hrúbke 150 mm.  Základy sú betónové roštové. Stropy betónové doskové s rovnými podhľadmi. Strecha je drevená sedlová s valbami, pokrytá hliníkovým plechom. Klampiarske konštrukcie strechy a parapetov z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava fasády je vyhotovená zo silikátovej omietky. V roku 2006-2008 bola v dome vykonaná oprava domu podľa projektu obnovy vrátane zateplenia obvodových stien domu kontaktným zatepľovacím systémom, vrátane vnútorných stropov a stien v spoločných priestoroch, chodbách aj v suteréne. V rámci tejto  opravy boli  vymenené okná a vchodové dvere do domu. Vnútorné omietky spoločných priestorov prevažne hladké.  Podlahy v spoločných priestoroch prevažne z cementových poterov a brúseného terazza. Schodisko je železobetónové monolitické s povrchom brúsené terazzo. Okná na schodisku a spoločných priestoroch sú  nové plastové s vetracími krídlami. Vstupné dvere do domu sú taktiež nové plastové s hliníkovými výstužnými profilmi. Dvere na spoločných priestoroch sú drevené hladké. 

•Spoločnými zariadeniami obytného domu sú miestnosti pre kočíky a bicykle,   práčovňa, terciálne rozvody pre príjem televízneho signálu - vrátane káblovej televízie, spoločná televízna anténa, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky od hlavného domového uzáveru a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

•Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodište, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu. 

Stavebnotechnický popis bytu:

Byt číslo 29 pozostáva z jednej izby a príslušenstva, ktorým sa rozumie, vstupná chodba,  kuchyňa, WC s kúpeľňou a pivnica  v suteréne obytného domu. V byte bola v roku 2006 vykonaná kompletná oprava interiéru. Vnútorné povrchy stien sú upravené štukovou omietkoua a maľovkou.  Podlahy v obytných miestnostiach sú pôvodné z dubových  parkiet v izbe, ktoré boli vybrúsené a nalakované transparentným náterom. V   kúpeľni s WC,  chodbe a v kuchyni sú namontované veľkoplošné laminátové parkety.   V kúpeľni je inštalovaná nová rohová vaňa s umývadlom a v intímnej zóne je inštalovaná misa WC-combi a taktiež bytové ventile s meraním spotreby vody.  Vykurovanie bytu je ústredné s vyregulovaním a namontovaným meračom spotreby tepla a TÚV oceľovými radiátormi, ktorými je byt  vykurovaný.  Rozvod vody studenej a teplej z centrálneho zdroja - na prívodoch vody sú osadené merače spotreby. Elektroinštalácia v byte je svetelná s ističmi. 

•Vybavením bytu je jeho vnútorná inštalácia slúžiaca výhradne bytu a to potrubné rozvody vrátane bytových uzáverov,  ústredného vykurovania, elektroinštalácie, odpady, vstavané skrine, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, okná, dvere.

•Vlastníctvo bytu  vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt, vrátane zárubní a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

•Príslušenstvom bytu je aj pivnica č. 29 umiestnená v suteréne. Ide o pivnicu s murovanými obvodovými stenami s latkovými vstupnými dverami zo spoločnej chodby. Podlaha z cementového poteru. Elektroinštalácia svetelná

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Radoslav Pöštenyi

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 23 475 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu rodinného domu / Hubová - CENA DOHODOU Hubová

  • 119.00m2
dražba 28 725 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu s hosp. bodovou / Čierna Pole - 3 645 m² pozemku 101, Čierne Pole

  • 349.00m2
  • 5
dražba 24 825 €
dražba 28 425 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba zrekonštr. domu / Biel, okr. Trebišov - 1 930 m² pozemku Biel

  • 189.00m2
  • 4
dražba 23 300 €

Byty - 3 izbový byt Dražba 3 izbového bytu / Rimavská Sobota, ul. Józsefa Bodona Józsefa Bodona 1649/8, Rimavská Sobota

dražba 30 150 €