Detail nehnuteľnosti

Dražba domu a predajne potravín - Hrochoť, okr. Banská Bystrica

  • Hrochoť
ID: #5803

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Hrochoť, Hlavná ulica č. 208/30, okr. Banská Bystrica

Dátum konania dražby: dňa 08.11.2018
Čas konania dražby: 10:30 hod.
Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Salónik 107

Najnižšie podanie: 86 400 eur
Dražobná zábezpeka: 15 000 eur

Číslo účtu: 9326568/5200 Var. symbol: 1412017

Termín prvej obhliadky: dňa 23.10.2018 o 10:00 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 06.11.2018 o 10:10 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 108 000 eur

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp. č. 208 situovaný na parcele č.  1263 ako samostatne stojaci dom v  zástavbe rodinných domov na rovinatom teréne  v okrajovej časti obce Hrochoť, katastrálne územie Hrochoť, okres Banská Bystrica. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1945, prístavba a nadstavba domu boli zhotovené v roku 1987 na základe stavebného povolenia č. ÚP-258/1983-Go, vydal ONV Banská Bystrica dňa 18.2.1983.

Užívanie rodinného domu po prestavbe a rekonštrukcii bolo povolené  kolaudačným rozhodnutím č. ÚP-2124/1987-Go, ktoré vydal ONV Banská Bystrica  dňa 25.11.1987.

Na základe technického stavu domu zistenom pri obhliadke predpokladám životnosť 110 rokov. Opotrebenie rodinného domu zodpovedá jeho veku, bude stanovené lineárnou metódou.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o dvojpodlažný  rodinný dom s  dvomi nadzemnými podlažiami.

Dispozičné riešenie II. n.p.: 4 x izba, chodba, schodisko, kúpeľňa s wc, wc, kúpeľňa, kuchyňa, komora, schodisko, loggia a balkón

Dispozičné riešenie I. n.p.:  chodba, schodisko, 3 x izba, kuchyňa, WC, kúpeľňa, 2 x sklad, loggia a kotolňa

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - kamenné -  bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; 2. NP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek

- Strecha - krovy - 2. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 2. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 2. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 2. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - samostatnej sprchy

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP - hladké plné alebo zasklené; 2. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP, 2. NP - odsávač pár; 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 2. NP - umývadlo; 2. NP - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; 2. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 84 750 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom /Plavecký Štvrtok/Zľava Plavecký Štvrtok

  • 224.84m2
  • 3
dražba 82 500 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom / Kalnica (Kalná nad Hronom)/ZĽAVA Júliusa Fučíka 399/35, Kalná nad Hronom

  • 211.31m2
  • 4
dražba 90 750 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu domu - Veterná Poruba, okr. Lipt. Mikuláš 39, Veterná Poruba

  • 379.00m2
  • 6
dražba 85 950 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Halič, ul. Staničná Staničná 526/23, Halič