Detail nehnuteľnosti

Dražba 2 rodinných domov / Gerlachov, okr. Bardejov

 • Gerlachov
ID: #5784

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Gerlachov 120, okr. Bardejov

Dátum konania dražby: dňa 27.03.2018
Čas konania dražby: 09:00 hod.
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 40 700 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: 2623805437/1100 Var. symbol: 1262016

Termín prvej obhliadky: dňa 09.03.2018 o 13:30 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 23.03.2018 o 13:30 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 70 900 eur

Rozostavaný RD bez s.č., na p.č. 337/2, k.ú. Gerlachov

Ohodnocovaná rozostavaná stavba rodinného domu sa nachádza na parcele č. 337/2. Stavba bola podľa dostupných podkladov postavená v rokoch 2007-2008. Je to samostatne stojaci objekt, ktorého priečelie je orientované severovýchodne. Prístupný je z obecnej komunikácie cez predzáhradu.

Stavebnotechnický popis:

Stavebnotechnický popis vychádza z vizuálnej obhliadky, informácií vlastníčky nehnuteľnosti a z dostupných podkladov zahŕňajúcich časť projektovej dokumentácie. Objekt je murovaný so šikmou sedlovou strechou. Pozostáva z jedného nadzemného podlažia a podkrovia.  Na prízemí sa nachádza zádverie, spoločná chodba, 2 izby, obývačka, kuchyňa, kúpeľňa, WC a kotolňa. Zo zádveria vedie schodisko do podkrovia. V podkroví sa nachádzajú izby, kúpeľňa, WC a chodba. Hlavný vstup do domu je orientovaný z východnej strany. Druhý vstup je zo zadnej záhrady cez kotolňu. Ďalší vstup je orientovaný z predzáhrady priamo do obývačky.

Konštrukčne je stavba riešená ako murovaná z tehál. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Podmurovka je z betónových tvárnic. Deliace konštrukcie sú z tehál, v podkroví niektoré z pórobetónových tvárnic. Strechu tvorí drevený väznicový krov s krytinou ľahkou plechovou RANILLA. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu s náterom. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. V podkroví sú stropy tvorené drevenými klieštinami a podbitím krovu. Vonkajšia povrchová úprava je navrhnutá zo silikátových omietok, vnútorné povrchy má tvoriť štuková omietka. Schodisko do podkrovia je železobetónové. Okenné konštrukcie sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere vchodové sú plastové čiastočne presklené. Vnútorné dvere sú drevené dyhované. Podlahové konštrukcie v obytných miestnostiach sú navrhnuté drevené parketové, v miestnostiach kúpeľní, WC, chodieb, kotolne je navrhovaná keramická dlažba. Na stenách kúpeľní, WC a okolo kuchynskej linky je navrhovaný keramický obklad.

Vykurovanie domu je navrhnuté ústredné, doskové oceľové radiátory, kotlom na tuhé palivo. Kanalizácia je navrhnutá napojená do domovej žumpy.  Elektroinštalácia je svetelná a motorická.  Dom je napojený na verejnú vodovodnú a elektrickú sieť.

Dokončenosť jednotlivých konštrukcií:

V čase obhliadky boli na dome vybudované základové konštrukcie, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strecha, klampiarske konštrukcie strechy, okenné konštrukcie, dverné vonkajšie, ústredné vykurovanie prízemia - radiátory, kotol, rozvody; ležaté rozvody kanalizácie na prízemí, čiastočná elektroinštalácia.

 

Rodinný dom s.č. 120, na p.č.377/1, k.ú.Gerlachov

POPIS STAVBY:

Rodinný dom s.č. 120 s príslušenstvom je postavený na pozemku parc. KN č. 337/1, v obci Gerlachov. Okolitý terén je rovinatý, je situovaný je v širšom centre zastavaného územia obce, v obytnej zóne s rodinnými domami vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektriny.

Dom je samostatne stojací prízemný, murovaný objekt obdĺžnikového pôdorysného tvaru bez podpivničenia,  prestrešený sedlovou strechou. Osadený je na severovýchodnej hranici pozemku parc.č. 337/1. Prístupný je zo západného priečelia. Doklad o veku stavby sa nezachoval, podľa výpovede vlastníčky domu a jej sestry, sa jedná o rodičovský dom z roku 1880. Obhliadkou a miestnym šetrením bolo zistené, že murovaný rodinný dom prešiel niekoľkými stavebnými úpravami a rekonštrukciami (výmena strešnej krytiny, povrchových úprav, podlách, kuchyňa, kúpeľna, vodovodná prípojka, elektroinštalácia).

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Vstupuje sa  do vstupnej verandy, z ktorej je prístupná predná izba, komora a kuchyňa. Z kuchyne je vstup do kúpeľne s WC.

Základy domu tvoria betónové pásy s podmurovkou, prekladaných kameňom bez vodorovnej izolácie, obvodové steny sú murované kombinovaným murivom hr. do 500 mm. Vnútorné priečky hr. do 350 mm z tehál, stropná konštrukcia je drevená trámová s podhľadom. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov s krytinou z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené dvojité s dreveným ostením. Dvere sú drevené dyhované, čiastočne presklené do oceľových zárubní. Vonkajšia omietka je vápenná hladká. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v kúpeľni a v kuchyni okolo linky je keramický obklad.  Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu (úplné strechy, dažďové žľaby a zvody). Podlahy sú z betónovej konštrukcie s povrchovou úpravou z PVC, v kúpeľni je keramická dlažba. Dom je lokálne vykurovaný - v izbe a v kuchyni sa nachádza murovaná kachľová pec. V kúpeľni je osadený elektrický zásobník teplej úžitkovej vody, keramické umývadlo a vaňa oceľová s obmurovaním. V kuchyni je osadená kuchynská linka so zabudovaným nerezovým kuchynským drezom, elektrický sporák s rúrou je umiestnený v komore. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Dom je odkanalizovaný do žumpy, je napojený na verejnú vodovodnú a elektrickú sieť.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 40 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu/ Žihárec/okr. Šala/ZĽAVA Žihárec 728, Žihárec

 • 168.22m2
 • 2
dražba 39 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu so záhradami /Zlaté Klasy/ ZĽAVA Zlaté Klasy

dražba 37 500 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu + záhrady 308 m2 / Záriečie/ okr. Púchov/ZĽAVA 25% Záriečie 235, Záriečie

 • 224.91m2
 • 3
dražba 40 600 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom /Motešice/ Kráčinská, Motešice

 • 150.53m2
 • 3
dražba 39 700 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Strážne, ul. Karčianska Karčianska 217/33, Strážne

 • 296.00m2
 • 4
dražba 36 100 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rod. domu - Trebišov, ul. Švermova Švermova 1172/14, Trebišov

 • 210.00m2
 • 4