Detail nehnuteľnosti

Pripr. dražbu domu / Hriňová

  • Hriňová
ID: #5785
dražba 1 €
Pripr. dražbu domu / Hriňová

Popis nehnuteľnosti:


Rodinný dom súp.č.2807 na parc.č.10349/7 

Hodnotený dom je jednou časťou pôvodne zrkadlovo riešeného trojpodlažného dvojdomku  so samostatnými vchodmi z ulice aj zo dvora.

Poznamenávam , že v čase obhliadky je hodnotený dom v úrovni podzemného podlažia a podkrovného podlažia  komunikačne / dverným otvorom / prepojený s domom súp. č.723 na parc. č.10349/6 .

Podlaha podzemného  podlažia v miestach vchodov je výškovo v úrovni dvora a priľahlého priestranstva k ulici, severná  časť podzemného podlažia je v záreze do svahu na takmer na celú svetlú výšku .

Dom je murovaný  na pásových kamennobetónových základoch s vodorovnou izoláciou,  krov je väznicový sedlový , krytina AZC vlnité dosky , rímsy s dažďovými žľabmi a zvodmi, vonkajšie omietky sú brizolitové škrabané na dvoch stenách v kombinácii s kabrincovým obkladom.

Dom je napojený na uličné rozvody elektriny, vodovodu, zemného plynu a odkanalizovaný do žumpy.  

V dome je svetelná aj motorická elektroinštalácia, rozvod studenej a teplej vody a rozvod zemného plynu , vykurovanie je ústredné teplovodné kotlom na zemný plyn.  Úplné kuchynské a hygienické  vybavenie je len v 1. Nadzemnom  podlaží  domu.    Dom bol postavený  v roku 1993.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 5 000 €

Byty - 3 izbový byt Pripravujeme dražbu 3 izb. bytu / Snina, ul. Štúrova Štúrova , Snina

  • 66.00m2
dražba 0 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu + CENA DOHODOU / Veľké Turovce časť Dolné Turovce Veľké Turovce

  • 670.00m2
dražba 1 €
dražba 0 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu s jazdiarňou / Miloslavov - Cena DOHODOU Miloslavov

  • 251.00m2
  • 6
dražba 1 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu domu / Humenné Humenné