Detail nehnuteľnosti

Pripr. dražbu domu - Hriňová

  • Hriňová
ID: #5785
dražba 1 €
Pripr. dražbu domu - Hriňová

Popis nehnuteľnosti:


Rodinný dom súp.č.2807 na parc.č.10349/7 

Hodnotený dom je jednou časťou pôvodne zrkadlovo riešeného trojpodlažného dvojdomku  so samostatnými vchodmi z ulice aj zo dvora.

Poznamenávam , že v čase obhliadky je hodnotený dom v úrovni podzemného podlažia a podkrovného podlažia  komunikačne / dverným otvorom / prepojený s domom súp. č.723 na parc. č.10349/6 .

Podlaha podzemného  podlažia v miestach vchodov je výškovo v úrovni dvora a priľahlého priestranstva k ulici, severná  časť podzemného podlažia je v záreze do svahu na takmer na celú svetlú výšku .

Dom je murovaný  na pásových kamennobetónových základoch s vodorovnou izoláciou,  krov je väznicový sedlový , krytina AZC vlnité dosky , rímsy s dažďovými žľabmi a zvodmi, vonkajšie omietky sú brizolitové škrabané na dvoch stenách v kombinácii s kabrincovým obkladom.

Dom je napojený na uličné rozvody elektriny, vodovodu, zemného plynu a odkanalizovaný do žumpy.  

V dome je svetelná aj motorická elektroinštalácia, rozvod studenej a teplej vody a rozvod zemného plynu , vykurovanie je ústredné teplovodné kotlom na zemný plyn.  Úplné kuchynské a hygienické  vybavenie je len v 1. Nadzemnom  podlaží  domu.    Dom bol postavený  v roku 1993.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 0 €

Chaty a rekreačné objekty - rekreačný objekt Areál bývalého sanatória KARPATIA / Limbach / CENA DOHODOU Potočná, Limbach

  • 4191.91m2
dražba 1 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu domu - Veľký Krtíš, ul. Duklianska Duklianska 504-2, Veľký Krtíš

dražba 1 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu rozsiahleho rod. domu - Brestov Brestov