Detail nehnuteľnosti

Pripravujeme dražbu domu / Čaňa, ul. Krátka

  • Krátka 1140/17, Čaňa
ID: #5753

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Čaňa, Krátka, ul. 1140/17

Rodinný dom súp.č.1140 na parcele č.1462/10

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp.č.1140 je postavený na parcele č.1462/10 na ulici Krátkej v obci Čaňa, okres Košice-okolie. Od centra krajského mesta Košice je obec vzdialená 16,0 km po trase cez obce Geča, Valaliky, resp. po štátnej ceste E 71 z Košíc do Sene(hraničný prechod do Maďarskej republiky), s odbočením pri obci Haniska na obec Čaňa.

Rodinný dom je situovaný v juhozápadnej časti obce, v susedstve je uličná obojstranná zástavba samostatne stojacich rodinných domov, v blízkosti je rekreačná lokalita jazera Čaňa. Rodinný dom je priamo prístupný z miestnej komunikácie ulice Krátkej, napojený na verejnú kanalizáciu, verejný plynovod, vzdušnú elektrickú NN sieť, vodovodnú prípojku má z vlastnej studne. Rodinný dom je osadený na rovinatom pozemku, je orientovaný juh-západ-sever, čelná fasáda je orientovaná na južnú stranu.

Na základe kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu, vydaného OÚ ŽP Čaňa so sídlom v Košiciach - OÚRaŠSS pod č.Ob-1084/93-Pa zo dňa 30.11.1993 bol rodinný dom daný do užívania v roku 1993. V roku 2010 bola prevedená nadstavba obytného podkrovia, bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie "Nadstavby RD" z 06/05, vypracovaná Ing.Babišovou, Skároš, overená v stavebnom konaní Obcou Čaňa pod č.462/2005 zo dňa 08.07.2005 a bolo vydané rozhodnutie na povolenie užívania stavby "Nadstavby rodinného domu", vydané obcou Čaňa pod č.j.421/2010-Ča zo dňa 17.5.2010, právoplatné 17.05.2010. V roku 2014 boli prevedené nové keramické dlažby na chodbe na prízemí, na schodisku na podkrovie a na lóggii.

Objekt má dve nadzemné podlažia a je úplne podpivničený, suterén, prízemie a obytné podkrovie. Hlavný vstup do rodinného domu je z čelnej južnej strany, zadný východ na záhradu je zo severnej strany. V suteréne sa nachádzajú tieto miestnosti a priestory: garáž, sklad náradia so schodiskom na prízemie, kotolňa ÚVK+TÚV, sklad zeleniny, sklad ovocia s domovou vodárňou. Na prízemí sa nachádzajú tieto miestnosti a priestory: vstupné zádverie, chodba so schodiskom na podkrovie a do suterénu, kuchyňa, obývacia izba s lóggiou, sklad, zadná spálňa, práčovňa, kúpelňa, samostatné WC, zadné zádverie. Na podkroví sa nachádzajú tieto miestnosti a priestory: schodisko na prízemie, chodba, dve predné izby s lóggiou, predná izba bez lóggie, šatník, zadná spálňa, izba, kúpelňa+WC.

Základy sú pásové monolitické betónové, zvislé nosné konštrukcie v suteréne sú z monolitického betónu, nadzemná časť je murovaná z pórobetónových tvárnic kvádrov, priečky sú murované tehlové. Zvislé nosné konštrukcie na prízemí sú murované z pórobetónových tvárnic tzv. kvádrov, na podkroví z plynosilikátových tvárnic, deliace konštrukcie murované tehlové. Strop nad suterénom a prízemím je železobetónový monolitický doskový, strop nad podkrovím je stropnostrešná konštrukcia zateplenej manzardovej strechy. Strecha je drevená sedlová manzardová, strešná krytina asfaltový šindeľ, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného oceľového plechu. Schody zo suterénu na prízemie sú drevené schodnicové bez podstupníc jednoramenné schodisko z prízemia na podkrovie je železobetónové monolitické doskové jednoramenné, obklad stupňov keramická dlažba.

Vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné omietky hladké a štukové, nedokončené sú omietky v suteréne, v izbe na podkroví je viditeľné poškodenie stropu zatečením. Podlahy v suteréne cementový poter, na prízemí a podkroví plávajúce laminátové, PVC a keramická dlažba. Okná v suteréne drevené zdvojené, okná a balkónové dvere na prízemí a podkroví plastové s izolačným dvojsklom. Dvere sú hladké a dyhované plné a čiastočne presklené, vchodové dvere nové kompletizované, garážové vráta plechové výklopné. V kuchyni na prízemí je kuchynská linka v tvare L s nerezovým drezom, plynovým sporákom s elektrickou rúrou a nerezovým digestorom, prevedený je keramický obklad stien nad pracovnou plochou kuchynskej linky. V kúpelni na prízemí je smaltovaná oceľová vaňa a umývadlo, keramický obklad je na celú výšku stien, v práčovni je smaltovaná vaňa, v samostatnom WC je kombi WC. V kúpelni na podkroví je plastová rohová vaňa, kompletizovaný sprchovací kút, umývadlo a kombi WC, keramický obklad je na celú výšku stien. Vykurovanie je ústredné teplovodné, vykurovacie telesá panelové oceľové zdvojené radiátory, v kúpelni na podkroví je rebríkový radiátor. V kotolni v suteréne je plynový kotol PKM 25 a nástenný kombinovaný zásobník na centrálnu prípravu TÚV. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, systém istenia poistkové automaty.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 84 750 €
dražba 84 750 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom /Plavecký Štvrtok/Zľava Plavecký Štvrtok

  • 224.84m2
  • 3
dražba 83 400 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Tvrdošín, ul. SNP SNP 529/16, Tvrdošín

dražba 79 600 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom / Komárno Ul. slobody 2644/52, Komárno