Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu / Vlkanova

  • Vlkanová
ID: #5745
dražba 172 000 €

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Vlkanová, ul. Matuškova č. 133/21

Predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami

Dátum konania dražby: dňa 07.03.2018
Čas konania dražby: 10:30 hod.
Miesto konania dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica, malý salónik na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 172 000 eur
Dražobná zábezpeka: 30 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437, Var. symbol: 852017

Termín prvej obhliadky: dňa 13.02.2018 o 13:45 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 19.02.2018 o 13:15 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 172 000 eur

 

Rodinný dom s. č. 133 na p.č.18

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom s. č. 133 sa nachádza v zastavanom území obce Vlkanová, v centrálnej časti obce.Oproti sa nachádza budova Obecného úradu a Požiarna zbrojnica.Podľa Kolaudačného rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica bol dom daný do užívania v roku 1998.Objekt rodinného domu je súčasťou uličnej zástavby rodinných domov na Vlkanovskej ulici.Ide o dvojpodlažný objekt riešený skladbou dvoch hmôt ukončených prienikom dvoch sedlových striech.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je riešený na dvoch podlažiach.V 1.NP sa nachádza spoločenská časť rodinného domu.V 2.NP sa nachádza spacia časť rodinného domu.Jednotlivé miestnosti sú uvedené v legende jednotlivých podlaží.

 

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - samostatnej sprchy

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - podlahoviny netkané všívané (napr. Kovral); 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová jednoduchá; 1. NP, 2. NP - umývadlo; 1. NP - bidet; 2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové a azbestocementové potrubie; 2. NP - liatinové a kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 170 100 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripr. dražbu rozostavaného domu / Riečka, okr. Banská Bystrica Riečka

  • 372.00m2
dražba 177 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu 2 rodinných domov / Kováčová Kúpeľná, Kováčová

  • 755.00m2
  • 5