Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu - Žiar nad Hronom - 1. kolo

  • Žiar nad Hronom
ID: #6150

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Dr. Jánského č. 443/13, Žiar nad Hronom

Dátum konania dražby: dňa 06.05.2021
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Kongresová sála I. na prízemí

Najnižšie podanie: 80 500 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 722020

Termín prvej obhliadky: dňa 21.04.2021 o 09:30
Termín druhej obhliadky: dňa 03.05.2021 o 09:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 80 500 eur

Bytový dom s piatimi vchodmi má jedno podzemné a 4 nadzemné podlažia, v prízemí s využitím priestorov pre obchod a služby. Podzemné podlažie je využívané ako kočíkáreň, sušiareň, žehliareň, skladové miestnosti a pivničné priestory patriace k jednotlivým bytom. Vo vchodoch sa nachádza po 9 bytov. Krytina sedlovej strechy je škridla "Bramac". Obvodový plášť je murovaný z pálených tehál v rohoch s dodatočným zateplením. Stropy sú železobetónové dosky alebo panely s rovným podhľadom. Schodištia sú železobetónové dvojramenné s povrchovou úpravou brúsené teraso. Klampiarske konštrukcie úplné pozinkované, inštalovaný bleskozvod. V posledných rokoch bolo urobené čiastočné zateplenie v rohoch stavby s vonkajšími omietkami v týchto častiach, ako i s výmenou vstupných a zadných dverí v spoločných priestoroch schodíšť ako i v suteréne bola urobená výmena okien za plástové. Vstupné vchodové dvere sú s osadenými skrinkami na poštu a novými elektronickými zvončekmi. Trojizbový byt o výmere 81,50 m2 sa nachádza na 3 poschodí. V roku 2012 bol kompletne zrekonštruovaný. Má nové podlahy, nové plastové okná so žaluziami, nové stierky, nové dvere, nová kuchynská linka, kúpelňa s WC, keramické obklady, znížené stropy, nové rozvody elektriny. Má samostatné meranie teplej a studenej vody, zemného plynu a elektriny. 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 85 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom v Ivanke pri Nitre - pripravujeme Mateja Tučku 318/6, Ivanka pri Nitre

  • 247.86m2
  • 6
dražba 79 500 €

Byty - 2 izbový byt Pripravujeme dražbu - 2-izbový byt - Žilina Limbová 3056/12, Žilina