Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu - Košice - 1. kolo

  • Rosná 1511/1, Košice-Juh
ID: #6292

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Košice - Juh, ul. Rosná 1511/1

Dátum konania dražby: dňa 31.10.2023 o 10:00
Miesto konania dražby: Hotel Crystal, Slovenskej jednoty 1776/8, 040 01 Košice, Salónik I na prízemí

Najnižšie podanie: 89 900 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 202023

Termín prvej obhliadky: dňa 13.10.2023 o 14:00
Termín druhej obhliadky: dňa 27.10.2023 o 14:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 89 900 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/1_lv7311.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/posudok2ibytrosna1.pdf

Bytový dom je unifikovaný, panelový so železobetónovými stropmi a schodiskom. Do užívania bol odovzdaný v roku 1973. Dom bol čiastočne obnovený a zateplený okolo roku 2006. Sú vymenené vchodové dvere do domu za hliníkové, okná v spoločných priestoroch a väčšine bytov. Zrealizované čiastočné zateplenie domu – iba poschodia, bez lodžiových stien, podhľadov. Okolo vymenených vchodových dverí zrealizovaná roztieraná omietka, zvyšok prízemia má pôvodný obklad ošetrený náterom, bez zateplenia. Podľa stavu domu v roku 2013 boli realizované obnovujúce maľby a nátery, na podlahách v komunikačných priestoroch bola staršia maloplošná keramická dlažba v zádverí vymenená a roku 2013 bol vymenený jeden z výťahov. Má 14 nadzemných podlaží, z toho 13 poschodí s bytmi + technické prízemie so skladovacími priestormi, sušiarňou, práčovňou, kočikárňou, miestnosťou pre bicykle, pričom v niektorých spoločných priestoroch boli vytvorené nebytové priestory. Na poschodí po 6 bytov, celkovo 78 bytov v dome. Byt č. 71 je na 12. NP, pôvodne jednoizbový, momentálne dvojizbový. Má kuchyňu, kúpelňu, WC, predsieň. loggiu a pivnicu v technickom podlaží. Byt bol zrekonštruovaný v roku 2010. Podlahová plochy bytu je 46,18 m2.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 85 500 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu - Snina - 3. kolo Komenského 2803, Snina

  • 308.00m2
  • 4
dražba 90 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu - Lučenec - 4. kolo Ladislava Novomeského 26, Lučenec

  • 302.00m2
  • 7