Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu a nebytového priestoru - Kremnica - 1. kolo

  • P. Križku 387, Kremnica
ID: #6182

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Kremnica, ul. P. Križku č. 387, okr. Žiar nad Hronom

Dátum konania dražby: dňa 04.11.2021
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Penzión OLYMPIA, Sládkovičova 34, 974 05 Banská Bystrica, kongresová sála na prízemí

Najnižšie podanie: 52 000 eur
Dražobná zábezpeka: 5 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 282021

Termín prvej obhliadky: dňa 18.10.2021 o 09:30
Termín druhej obhliadky: dňa 25.10.2021 o 09:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 52 000 eur

Obytný dom na ulici Pavla Križku a byt sa nachádza vo vchode č.0 na prízemí v strednej sekcii. Obytný dom má vytvorené iba prízemie. Počet bytov je 3. Každý byt má samostatný vstup. Vonkajšie omietky sú na báze umelých  hmôt. Krovná konštrukcia je sedlová s valbami ako i s krytinou "Bramac". Obvodové murivo je kamenné o hrúbke 700 cm. Vnútorné deliace priečky sú tehlové o hrúbke 15 cm. V roku 2012 boli menené vchodové dvere ako i realizovaná vonkajšia omietka. V roku 2006 bola urobená výmena okien ako i strešnej krytiny a taktiež bola urobená výmena žľabov a zvodov. Každý byt má samostatné plynové kúrenie ako i bojler na ohrev vody. Byt má výmeru 62,91 m2 a je rozšírený nebytovým priestorom o ďalšie dva izby. Samotný nebytový priestor má výmeru 28,03 m2. Drobná stavba hospodárskej budovy z roku 1951 slúži ako sklad náradia alebo sklad dreva. Má štyri samostatné miestnosti so samostatnými vstupmi z dvora. 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 50 000 €

Komerčné objekty - výroba Dražba ohybárne (haly, sklady, kancelárie) - Košice, Šaca - 4. kolo Bočiarska, Košice-Šaca

  • 4658.00m2