Detail nehnuteľnosti

Príprava 1. kola dražby bytu - Lučenec

  • Rúbanisko III 2914/34, Lučenec
ID: #6190

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Lučenec, ul. Rúbanisko III č. 2914/3

Bytový dom z roku 1988 je postavený na parc.č. 7202/20 ako samostatne stojaci s 9-timi podlažiami vrátane suterénu s plochou strechou. V posledných rokoch a to v roku 2018 boli menené vstupné a zadné dvere za plástové, okná v spoločných priestoroch suterénu a schodísk, bolo realizované zateplenie bytového domu s povrchovou akrylátovou omietkou, boli menené vodorovné a zvislé stúpacie rozvody. Byt je trojizbový 1.kategórie s príslušenstvom predsiene, kuchyne, kúpeľne, WC, pivnice. Podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 71,11 m2. Počas životnosti bytového domu boli menené iba okná za plástové ako i dvere na lódžii. Na byte viazne vecné bremeno doživotného bývania a užívania v prospech konkrétnej osoby.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1