Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu - Lučenec - 1. kolo

  • Rúbanisko I 2180 /1, Lučenec
ID: #6149

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Lučenec, ul. Rúbanisko I č. 2180 /1

Dátum konania dražby: dňa 06.05.2021
Čas konania dražby: 11:30
Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Kongresová sála I. na prízemí

Najnižšie podanie: 44 800 eur
Dražobná zábezpeka: 7 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 712020

Termín prvej obhliadky: dňa 21.04.2021 o 13:30
Termín druhej obhliadky: dňa 03.05.2021 o 13:30

Bytový dom má 5 podlaží a 8 vchodov. V každom vchode sú na prízemí 2 byty a potom už po poschodiach po 3 byty. U bytového domu došlo k výmene vstupných dverí, poštových schránok, došlo k výmene okien v spoločných priestoroch ako i k výmene nosičov tepla, vody, kanalizácie, je urobený aj rozvod internetu. Vek bytového domu je 53 rokov. Byt má 55 m2. Nachádza  sa na 1 poschodí, je dojizbový, kompletne rekoštruovaný s balkónom. Omietky hladké, vápenné, stierkové. Dvere v drevených zarubniach. Okná zdvojené, plastové. Žaluzie plastové. Podlahy laminatové a z keramickej dlažby. V kuchyni je šporák na plyn s plynovou rúrou, vaňa je plastová, zmývadlo keramické. Vykurovanie ústredné z centrálnej kotolne. Vstupné dvere sú bezpečnostné. 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 45 100 €

Domy a vily - Iný objekt na bývanie Príprava 2. kola dražby ubytovne - Utekáč - POTREBNÉ ZLOŽIŤ ZÁBEZPEKU !!! Utekáč

  • 1980.00m2
  • 43
dražba 42 330 €
dražba 42 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Zlaté Moravce - pripravujeme Dobšinského 1537/13, Zlaté Moravce

  • 338.20m2
  • 6
dražba 43 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Čachtice - 1. kolo Podzámska 269/26, Čachtice

  • 256.00m2
  • 2