Detail nehnuteľnosti

Príprava 1. kola dražby bytu - Sečovce

  • Slovenského národného povstania 822/45, Sečovce
ID: #6011

Popis nehnuteľnosti:


Adresda: Sečovce, ul. Slovenského národného povstania č. 822/45

Cena stanovená znaleckým posudkom: 33 200 eur

Ohodnocovaný byt č. 203 sa nachádza na 2. poschodí typového panelového bytového domu v Sečovciach, na ulici SNP č. 45. Z hľadiska pôdorysného tvaru sa jedná o objekt s obdĺžnikovým pôdorysom pravidelným, ktorý má prízemie a 8 nadzemných podlaží. Bytový dom je založený na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú panelové plošné. Stropy sú prefabrikované so žb. stropných panelov s rovným podhľadom. Schody v bytovom dome prefabrikované s povrchom liate terazzo. Strecha je plochá, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Objekt je opatrený bleskozvodom. Objekt je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť a na  verejný rozvod zemného plynu. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1985.

Pozostáva z 3 obytných miestnosti a príslušenstva, ktorým je chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, komora a jedna pivnica v prízemí bytového domu. Celková podlahová plocha bytu č. 203 z poskytnutých podkladov od objednávateľa je 74,06 m2. Povrchové úpravy vnútorných stien je zhotovený z omietky vápennocementovej štukovej. Vstupné dvere bytu pôvodné plné na báze dreva. Okná bytu pôvodné drevené zdvojené s hliníkovými žalúziami. Vykurovanie je teplovodné z centrálnej kotolne v sídlisku.

Spoločnými časťami domu určené na spoločné užívanie sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, haly, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu určené na spoločné užívanie sú výťah vrátane strojovne a výťahovej šachty, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne  a teplovodné  prípojky aj keď sú mimo bytového domu, studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody vrátane rozvodov.

 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 29 600 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Záhorská Ves - 1. kolo Školská 167/26, Záhorská Ves

  • 157.37m2
  • 3